زارع, حمید, عزیزیان کلخوران, هادی. (1402). ارائة چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکرد ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ. , 21(2), 191-204. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383
حمید زارع; هادی عزیزیان کلخوران. "ارائة چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکرد ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ". , 21, 2, 1402, 191-204. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383
زارع, حمید, عزیزیان کلخوران, هادی. (1402). 'ارائة چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکرد ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ', , 21(2), pp. 191-204. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383
زارع, حمید, عزیزیان کلخوران, هادی. ارائة چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکرد ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ. , 1402; 21(2): 191-204. doi: 10.22059/jomc.2022.335076.1008383


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب