1.

سازگاری حرارتی به عنوان شاخص نهایی سنجش کیفیت سایه اندازی سایبانهای خارجی نمونه مورد مطالعه : ساختمان مسکونی در شیراز

صفحه 5-17
نیلوفر هاشمی؛ شاهین حیدری؛ مرتضی رهبر

2.

برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

صفحه 19-33
خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد

3.

قانونی سازی: روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی مگامال های شهر تهران)

صفحه 35-44
نیره دیاریان؛ فرشاد Nourian

4.

کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری

صفحه 45-58
سید علیرضا ناصحی؛ مهناز محمودی زرندی؛ حسین ذبیحی

5.

سنجش کانسپت معماری فضای نیایشگاهی در دوران ماد در نوشیجان تپه ، زاربلاغ و تپه ازبکی

صفحه 59-72
محمدحسن طالبیان؛ مهرداد ملکزاده؛ علیرضا طاهری

6.

فضای پرت: واکاوی وجوه، تحلیل ساختار فضایی

صفحه 73-86
صالحه بخارائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب