1.

دارالفنون: نیای پلی‌تکنیکی دانشگاه ایرانی

صفحه 1-24
محمدحسین بادامچی

2.

نقش مدرسۀ دارالفنون در تحولات اجتماعی سیاسی ایران دورۀ قاجار

صفحه 25-42
محمود محمدی

3.

چرا علم مناظر در نقاشی ایرانیِ سده‌های هفتم تا نهم قمری به پرسپکتیو راه نبرد؟

صفحه 43-91
مریم کشمیری

4.

عامل‌های طبیعی-جغرافیاییِ گوناگونی دسته‌های مردم در کتاب‌های جغرافیایی و طبی جهان اسلام (با تکیه بر ویژگی‌های بغداد و بغدادیان)

صفحه 93-120
سجاد هجری؛ نصراللّه پورمحمدی املشی؛ عبدالرفیع رحیمی

5.

برهان اِنّی در روش‌ علمی ابوریحان بیرونی

صفحه 121-139
محمد مهدی صدرفراتی

6.

بررسی میزان تأثیرپذیری ابوالعز جزری (د. 602ق/1205م) از ایده‌های بنی موسی بن شاکر (قرن 3ق/9م) در طراحی فواره های خودکار

صفحه 141-165
ایرج نیک سرشت؛ سعید نظری

7.

حساب الفرائض در آثار فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی

صفحه 167-196
محمد جواد محمد حسینی

8.

تکرارپذیری حوادث عالم بر مبنای ادوار و اکوار و کاربردهای آن در فلسفۀ اسلامی

صفحه 197-225
سعید انواری

9.

دو نکته تازه‌یاب درباره رساله نیچریه

صفحه 227-234
محمد معصومی

10.

Kharaqī’s Star Catalogue: A Star table from Medieval Arabic Astronomy

صفحه 1-45
حنیف قلندری؛ حسن امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب