1.

بررسی کارآمدی مدل پوسته CRUST 1.0 برای تخمین عمق موهو در منطقه خاورمیانه

صفحه 1-11
پرستو جلولی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسین زمردیان

2.

تلفیق مشاهدات رخداد آکولتیشن در توموگرافی ضرایب شکست تر جو با استفاده از مدل‌های تابعی سه‌بعدی و چهاربعدی

صفحه 13-31
مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی

3.

پیش‌بینی آنومالی سطح دریا با استفاده از روش تجزیه به توابع حالت‌های ذاتی و شبکه عصبی تابع ‌پایه ‌شعاعی

صفحه 33-48
حامد کیا؛ بهزاد وثوقی

4.

بازسازی دو بعدی آنومالی‌‌های گرانی‌‌سنجی با استفاده از روش تنظیم سطح (level set)

صفحه 49-62
ایوب حمید؛ سیدهانی متولی عنبران

5.

مقایسه روش‌های کولوکیشن کمترین‌مربعات و انتگرال پواسن در انتقال فروسوی داده‌‌های گرانی هوابرد

صفحه 63-73
مهدی گلی

6.

بررسی رابطه تغییر تراز فشار وردایست با چرخند‌های توأم با بارش‌های فراگیر ایران

صفحه 75-92
حسین عساکره؛ محمد دارند؛ سوما زندکریمی

7.

برآورد تلفیقی دمای شب‌هنگام سطح زمین در حوضه آبریز جازموریان با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS ماهواره‌های Terra/Aqua

صفحه 93-111
بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس‌پور؛ مسعود مرادی

8.

طراحی و محاسبه یک حفاظ پرتویی چند لایه برای جایگزینی با حفاظ آلومینیومی در ماهواره‌‌های مدار GEO

صفحه 113-123
سارا شوریان؛ حمید جعفری؛ سید امیرحسین فقهی

9.

تأثیر نوسان شبه‌‌‌دوسالانه برشکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب‌آسیا از دیدگاه عرض‌های بحرانی

صفحه 125-143
محمدمهدی خدادی؛ محمد مرادی؛ مجید آزادی؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی

10.

بررسی اثرات کوانتومی گرانش بر یک مدل برداری

صفحه 145-151
سید داود ساداتیان

11.

ارزیابی عملکرد مدل‌های CMIP5 در تحلیل فراوانی دو متغیره مفصل-مبنای ویژگی‌های خشکسالی در بخش جنوبی حوضه آبریز کارون

صفحه 153-172
منصوره کوهی؛ مرتضی پاکدامن

12.

مدل‌سازی و پیش‌بینی سری زمانی محتوای الکترون کلی یونوسفر با استفاده از روش‌ ماشین بردار پشتیبان در سال‌های 2007 الی 2018

صفحه 173-187
سید رضا غفاری رزین؛ نوید هوشنگی

13.

پیش‌بینی دمای ماهانه ایران با استفاده از پروژه پیش‌بینی اقلیمی دهه‌ای (DCPP) در دهه‌ آینده (2028-2021)

صفحه 189-211
آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ سمیرا حسنی

14.

تأثیر نوع الگوریتم آموزش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در دقت پیش‌بینی بارش ماهانه ایران، مطالعه موردی: مدل ECMWF

صفحه 213-226
مرتضی پاکدامن

15.

پس‌پردازش خروجی مدل WRF به روش کوکریجینگ، برای کمیت‌های دمای کمینه و بیشینه بر روی ایران

صفحه 227-242
مجتبی شکوهی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا محمدپور پنچاه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب