1.

سوژه تراجنس به مثابه سوژه زبان و میل: تحلیل انسان‌شناختی از برساختِ اجتماعی جنسیت به مثابه اجراگری

صفحه 9-40
سعید اسلامی راد؛ امیلیا نرسیسیانس

2.

بدن زنان در تصاویر کتاب‌های درسی پس از انقلاب: بازنمایی و سیاست

صفحه 41-67
علی جعفری

3.

فرهنگ موسیقایی مجالس زنانه تهران: مطالعه‏ ی موردی روضه‏ خوانی و مداحی

صفحه 69-94
یاسمین پزشکی؛ مریم قرسو

4.

پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی در ساختار اجتماعی (مطالعه موردی: سامانۀ فرهنگی وقف در سال‌ها‌ی 1250-1302ه.ش -کرمان)

صفحه 95-120
اعظم علیخانی؛ محمد همایون سپهر؛ وحید رشیدوش

5.

فیلم مستند و عدالت زیست‌محیطی: تحلیل مستندهای مرتبط با بحران آب در ایران

صفحه 121-150
زهره علیخانی؛ فرزاد غلامی

6.

مطالعه انسان شناختی تاثیرات پروژه های سدسازی بر جوامع محلی در استان ایلام

صفحه 151-179
منصور منصوری مقدم؛ ابراهیم فیاض؛ روح‌الله نصرتی؛ زهره انواری

7.

مطالعه انسان‌شناختی نقش طب‌سنتی در زمان فاجعه (مطالعه موردی زلزله سرپل‌ذهاب)

صفحه 181-208
مینو سلیمی؛ احمد نادری

8.

نراق، نگین شهری رو به زوال در کویر: پژوهشی در جمعیت شناسی تاریخی- انسان شناختی

صفحه 209-228
آذین محمدی؛ ابوعلی ودادهیر؛ رسول صادقی

9.

انسان شناسی اعیان‌سازی در محلۀ فیض‌آبادِ کرمانشاه

صفحه 229-250
سیاوش قلی پور؛ روناک رستمپور؛ عفت ابراهیمی

10.

مطالعه چهره انسان در نگاره سلطان سنجر و پیرزن اثر محمود مذهب، مخزن الاسرار نظامی

صفحه 251-280
الهه پنجه باشی؛ یاسمین رحیمی

11.

تحلیل متن‌های آستانه‌ای در شاهنامه‌‌های مصور دوره شاه عباس اول با رویکرد تولید اجتماعی هنر (نمونه موردی شاهنامه 490)

صفحه 281-297
ساحل عرفان منش؛ حجت امانی؛ حامد امانی

12.

بررسی و تحلیل قالیچه‌های طرح محرابی بلوچ از منظر انسان‌شناسی هنر

صفحه 229-335
محمد افروغ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب