1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت ‏ (ضمیمۀ قرارداد بالادستی)‏

صفحه 1-18
محمدرضا افشاری؛ سید محمد طباطبائی نژاد؛ رضا طجرلو

3.

تحلیل الگوی قراردادی برای موافقتنامه های فروش و انتقال گاز ‏طبیعی از طریق خطوط لولة فرامرزی با تأکید بر نمونة بهینه برای ‏ایران

صفحه 19-36
الهام امین زاده؛ مهدی آذرنژاد

4.

جایگاه توسعۀ پایدار در رویکرد مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز؛ ‏از نظریه تا عمل

صفحه 37-57
بهرام پشمی؛ حجت سلیمی ترکمانی

5.

تحلیل حقوقی اقدام آمریکا در صدور قرار توقیف نفت کش های ‏ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا

صفحه 59-74
مهناز رشیدی؛ سید حسین موسوی فر؛ کیوان اقبالی

6.

اثر تحریم های اقتصادی بر اختلافات ناشی از خریدوفروش نفت خام ‏و فرآورده های نفتی و نحوۀ پیشگیری از آنها

صفحه 75-96
سید محمد حسن رضوی؛ مصطفی جعفری همدانی

7.

بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران

صفحه 97-118
محمد ساردوئی نسب؛ سعید نامدار

8.

ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ ‏ از تقابل منافع تا حقوق حاکمۀ دولت ساحلی

صفحه 119-136
جواد صالحی

9.

بررسی ماهیت حقوقی خطوط لولۀ نفت وگاز فرامرزی در پرتو قرارداد نمونۀ مالیاتی سازمان بین المللی ‏ همکاری و توسعۀ اقتصادی

صفحه 137-153
علیرضا صالحی فر

10.

دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی ‏وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال‏‏ شرکت های دولتی

صفحه 155-171
محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه

11.

‏ ‏ مقررات نقض تعهد در مرحلۀ برچیدن تأسیسات نفتی در ‏موافقت نامه ‎های عملیات مشترک نفتی

صفحه 173-188
صادق عبدی؛ امین کریمی

12.

تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

صفحه 189-209
علیرضا قاسمی جاوید؛ محمد مهدی حاجیان؛ حمیدرضا علومی یزدی

13.

درآمدی بر امنیت انرژی، امنیت ملی و حقوق شهروندی ‏‏(مطالعة موردی ایران)‏

صفحه 211-227
سید ابراهیم متقی؛ مهدی داودی

14.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب