1.

نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو

صفحه 1-26
شهرام احمدی؛ مهسا ناجی

2.

بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

صفحه 27-52
فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد

3.

ماهیت چندمعنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری ایرانی (بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ طهماسبی موجود در موزۀ آقاخان)

صفحه 53-80
شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری

4.

استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 81-103
سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر

5.

موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی

صفحه 105-126
یحیی کاردگر

6.

تصویر اگزیستانس در مجموعه داستان گور وگهوارة غلام حسین ساعدی براساس دیدگاه کیر کگور ویاسپرس

صفحه 127-166
امید مجد؛ نیلوفر انصاری

7.

ایهام آفرینی ناصر بخارایی

صفحه 167-187
محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی

8.

پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

صفحه 189-214
مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب