1.

تحلیل انتقادی انگاره‌های کتاب نقد قرآن پیرامون آیات فرهنگ زمانه

صفحه 288-267
سید محمد جواد اسدی؛ فرهاد محمدی نژاد؛ رضاعلی کرمی

2.

تأثیر قرائت‌های قرآنی بر وجوه اعرابی و دلالت‌های معنایی آن‌ها در آیۀ نخست سورۀ نساء

صفحه 310-289
علی بابایی دم‌طسوج؛ مهدی شاهرخ

3.

رویکردهای سلبی علامه طباطبایی در گزینش و گزارش روایات تفسیری

صفحه 330-311
رسول محمدجعفری؛ حسین محققی

4.

واکاوی انسجام معنایی آیۀ 23 سورۀ احزاب با سیاق آن (بر پایۀ شیوۀ زبانی تجرید)

صفحه 351-331
عباس رحیملو؛ سیدمحمود طیب حسینی

5.

تحلیل دیدگاه‌های رجالیان دربارۀ زمینه‌های تضعیف «أحمد بن محمد سیّاری»

صفحه 375-353
مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد

6.

بررسی چگونگی بهره‌گیری تفسیر مجمع‌البیان از تضمین نحوی

صفحه 389-377
اعظم صادقی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

7.

تبیین مفاهیم کلیدی سوره بر پایۀ تحلیل مبتنی بر پیکره (بررسی موردی سورۀ شوری)

صفحه 418-391
جلال الدین غراب؛ محمد جواد نجفی

8.

ارزیابی دیدگاه "شمس‌الدین ذهبی" دربارۀ حدیث یوم‌الدار

صفحه 439-419
نفیسه فقیهی مقدس؛ اکبر روستائی

9.

هویت‌های پنهان: بازخوانی سورۀ نجم با نظر به الهگان عربی

صفحه 461-441
زهرا محققیان

10.

واکاوی و نقد معیارهای شوکانی در ارزیابی روایات کتاب «الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه»

صفحه 485-463
سیده هانیه مومن

11.

نقد و بررسی سندی و دلالی روایت امیرالمؤمنین مبنی بر وجود اغلاط متنی در قرآن‌کریم

صفحه 505-487
احمد میرزایی؛ مجید معارف؛ بهزاد حمیدیه

12.

محکم و متشابه از دیدگاه ابن‌برّجان

صفحه 524-507
حامد نظرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب