1.

الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی در اندیشه علامه طباطبایی

صفحه 326-307
محمدعلی اسماعیلی؛ مهری چنگی اشتیانی

2.

روش‌شناسی استنتاج به بهترین تبیین: مدلی برای گزینش نظریات منطقی

صفحه 345-327
مسعود الوند؛ مرتضی حاجی‌حسینی؛ امیر احسان کرباسی زاده

3.

مبادی کنش از دیدگاه شیخ اشراق

صفحه 363-347
سعید حسن زاده

4.

چیستی دین

صفحه 381-365
امیر دیوانی

5.

صدق خداباوری در پرتو برهان اجماع عام

صفحه 400-383
فرح رامین؛ حبیب الله دانش شهرکی؛ مریم سیفعلی پور

6.

بررسی و تحلیل نگرش حکمت متعالیه و فیزیک کوانتوم از مساله‌ی علیت و عدم قطعیت با محوریت آراء هایزنبرگ و بوهم

صفحه 420-401
سپیده رضی؛ جعفر شانظری؛ افشین شفیعی

7.

محرک غیرمتحرک از منظر ملاصدرا

صفحه 440-421
زینب شاوردی؛ قاسم علی کوچنانی

8.

بررسی نقادانۀ کفر فطری از نظرصدرالمتألهین

صفحه 459-441
سپیده شفیعی؛ جنان ایزدی

9.

بررسی دیدگاه ویلیام جیمز در اخلاق باور

صفحه 483-461
مهرداد صفری آبکسری

10.

عقل یونانی و الاهیات مسیحی در سده‌های اولیه و میانه

صفحه 501-485
جسن قنبری

11.

تحلیلی بر امکان استقبالی از منظر ابن‌سینا

صفحه 522-503
مرتضی مزگی نژاد

12.

بررسی دوگانه‌انگاری جوهری دکارتی دربارۀ علیت ذهنی با تأکید بر آرای جاناتان‌ لو

صفحه 546-523
محمد مهدی‌پور؛ عبدالرسول کشفی

13.

بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

صفحه 563-547
آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب