1.

آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 151-170
محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه شیروانی

2.

اثر حضور زنان در افزایش اثربخشی کمیتۀ حسابرسی: شواهدی از هزینه ‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 369-388
محمد خراشادی؛ محمد علی مرادی؛ علی پایان

3.

بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 325-343
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی

4.

«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

دوره 13، شماره 2، مهر 1395، صفحه 161-181
حبیب رمضانی آکردی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد باقر پارساپور

5.

بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، آذر 1388
فریدون رهنمای رودپشتی؛ راضیه علی‌خانی؛ مهدی مران‌جوری

6.

پیش ‏بینی پنج‌ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 57-76
حسین پناهی؛ احمد اسدزاده؛ علیرضا جلیلی مرند

7.

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1383
دکتر رضا راعى؛ سعید فلاح پور

8.

پیشبینی ورشکستگی با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 105-130

9.

پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از صورت جریان نقد: رهیافت شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 879-901
سهیلا اسمعیلی؛ احمد گوگردچیان

10.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-104
محمد روشن؛ امین امیرحسینی

11.

تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 643-658
احد قلی زاده

12.

سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 313-333
عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی

13.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 65، آذر 1390، صفحه 99-114
محمود فیروزیان؛ داریوش جاوید؛ نرگس نجم الدینی

14.

کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387
رضا راعی؛ سعید فلاح پور

15.

کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-126
سید محمد طباطبائی نژاد

16.

مسئولیت مدنی و ورشکستگی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-24
محسن ایزانلو؛ روزبه جباری زاده

17.

مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 399-417
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ کورش کاویانی؛ بهنام بیگدلو

18.

نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 15، خرداد 1382
دکتر غلامرضا سلیمانى امیرى

19.

ورشکستگی به تقصیر

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب