1.

اثر حضور زنان در افزایش اثربخشی کمیتۀ حسابرسی: شواهدی از هزینه ‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 369-388
محمد خراشادی؛ محمد علی مرادی؛ علی پایان

2.

آغاز فرایند ورشکستگی بانک‏ ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-170
محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه شیروانی

3.

بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-343
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی

4.

«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

دوره 13، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 161-181
حبیب رمضانی آکردی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد باقر پارساپور

5.

بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، پاییز 1388
فریدون رهنمای رودپشتی؛ راضیه علی‌خانی؛ مهدی مران‌جوری

6.

پیش ‏بینی پنج‌ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-76
حسین پناهی؛ احمد اسدزاده؛ علیرضا جلیلی مرند

7.

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1383
دکتر رضا راعى؛ سعید فلاح پور

8.

پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از صورت جریان نقد: رهیافت شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 879-901
سهیلا اسمعیلی؛ احمد گوگردچیان

9.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-104
محمد روشن؛ امین امیرحسینی

10.

تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 643-658
احد قلی زاده

11.

سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 313-333
عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی

12.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 65، پاییز 1390، صفحه 99-114
محمود فیروزیان؛ داریوش جاوید؛ نرگس نجم الدینی

13.

کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387
رضا راعی؛ سعید فلاح پور

14.

کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-126
سید محمد طباطبائی نژاد

15.

مسئولیت مدنی و ورشکستگی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-24
محسن ایزانلو؛ روزبه جباری زاده

16.

مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 399-417
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ کورش کاویانی؛ بهنام بیگدلو

17.

نسبتهای مالی و پیش بینی بحران مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1382
دکتر غلامرضا سلیمانى امیرى

18.

ورشکستگی به تقصیر

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386
دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدلContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.