1.

آریوس و آریانیسم در سنت مسیحی: زمینه‌ها، پیامدها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-686
حسین کلباسی اشتری؛ سارا قزلباش

2.

استدلال تجربه دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی

دوره 1، شماره 2، بهار 1384
دکتر محمد محمدرضایی

3.

بررسی استدلال‌های مدافعان خطاناپذیری کتاب مقدس

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 135-158
محمد حقانی‌فضل؛ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

4.

بررسی مواجهۀ فمینیسم و اگزیستانسیالیسم؛ اسطوره‌زدایی از تصویر زنان در کتاب مقدس و برسازی چهرۀ نوین از زنان در جوامع مدرن غربی

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 439-421
راضیه معافی؛ مسعود احمدی افزادی

5.

تفسیر ظاهری و غیرظاهری کتاب مقدس

دوره 44، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 95-116
مینا شمخی

6.

رابطۀ قرآن و کتاب مقدس از دیدگاه آنجلیکا نویورت:بازتاب یا اثرپذیری؟

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-257
سید حامد علی زاده موسوی

7.

فرضیۀ خاستگاه هاجری اسلام، تحلیل و نقد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 769-786
سعید کریم‌پور؛ علی راد

8.

فیلولوژی و سنت فیلولوژیک در شرق شناسی آلمانی زبان (دورۀ اسلامی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-137
آزاده شریفی؛ علیرضا حاجیان نژاد

9.

قرائت فیگوراتیو از نمایشنامۀ مالی‌سویینی نوشتۀ براین فری‌یل بر مبنای کتاب مقدس

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 45-52
تاجبخش فنائیان؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مسعود صفری

10.

ماهیت اندیشه سیاسی سده‌های میانه، با تأکید بر فلسفه مسیحیت

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 535-553
احمد خالقی؛ سعید ماخانی

11.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
مظاهر احمد توبیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.