1.

بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم‘ آداب و کارکردهای حمایتی

دوره 16، شماره 16، دی 1379
تقی آزاد ارمکی

2.

بررسی فعالیت‌های اشتراکی با همسر و رابطۀ آن با پایداری زندگی زناشویی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 475-494
فاطمه مدیری

3.

پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 2، مهر 1378
میر محمد کاشف

4.

تاریخ معاصر ایران در حافظه‏ ی جمعی ایرانیان مطالعه‏ ای بین قومی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 43-82
حمید عباداللهی چنذانق؛ فاطمه یزدان عاشوری

5.

«تجربۀ تهران»: تصویر تهران در فیلم‌های نسل امروز سینمای ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 169-201
اعظم راودراد؛ بهارک محمودی

6.

تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر حبیب اله طاهری

7.

تغییرات نسلی ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری زنان پیش و پس از انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 409-425
سجاد اوجاقلو؛ عباس مرادی؛ ابراهیم قاسمی؛ جمال ارشدی

8.

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-51
سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد

9.

دگرگونی ارزش های دینی و انقلابی در بین دو نسل از خانواده های مذهبی ساکن در خیابان ایران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 31-54
مریم رفعت جاه؛ شایسته شمسایی

10.

دگرگونی شیوه‌های صمیمیت: تحلیل تطبیقی صمیمیت زناشویی در میان سه نسل از زنان تبریزی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 557-586
عباس لطفی زاده؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی

11.

دینداری در نسلهای مختلف (مطالعه موردی شهرستان ساری)

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 173-200
میترا کلانتری؛ عبدالحسین کلانتری

12.

مدرنیته و خودکشی زنان و دخترانِ لک

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389
غلامرضا جمشیدی‏ها؛ سیاوش قلی‏پور

13.

مطالعة تطبیقی عملکرد علمی دانشجویان دختر و پسر در 35 دانشگاه ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1385
حمید عبداللهیان

14.

مطالعۀ بین‌نسلی ایدئال‌های فرزندآوری زنان (مطالعۀ زنان متأهل در شهر تبریز)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 489-515
فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مریم آسیابانیان بارنجی

15.

مقایسۀ ابعاد ذهنی و عینی زیباسازی بدن در سه نسل زنان شهر اراک

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 463-488
نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داوود آبادی؛ علی روشنایی

16.

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
حمید عبداللهیان

17.

نسل و جدی انگاری جرم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 123-150
مریم قاضی نژاد؛ مینا ذبیحی

18.

نگرش به بدن: تفاوت یا تعارض نسلی (مطالعۀ نگرش نسلی بدن‌مندی نوجوانان در شهر تهران)

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 471-497
سید مهدی اعتمادی‌فرد؛ حسام حسین‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب