1.

ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 41-58
محسن برهانی

2.

ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر حسنعلی موذن زادگان

3.

ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

4.

امکان‌سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-221
سمیه نوری؛ مصطفی اربابی مجاز؛ محمدرضا کیخا

5.

بازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1055-1076
امیر احمدی

6.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 693-714
سعید ابراهیمی

7.

بازخوانی روایات فرجام ابن‌ملجم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 89-103
مصطفی صادقی کاشانی

8.

بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 613-637
ایثار حسین شاه؛ طاهر غرباوی؛ احمد مرادخانی

9.

بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر ناصر نیکو بخت

10.

تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 799-819
سیدهاشم آل‌طه؛ احمد حاجی ده‌آبادی

11.

تفسیر یک رای قصاص

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
حسین خزاعی

12.

جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1163-1182
مجید قورچی بیگی؛ مجتبی صحراگرد دهکردی

13.

جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه

دوره 20، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-43
یزدان طاهرآبادی

14.

حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 361-377
محمد زروندی رحمانی؛ جواد زروندی؛ نفیسه زروندی

15.

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1383
دکتر محمد ابراهیم شمس ناترى

16.

قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 115-144
جلال الدین قیاسی؛ مرتضی میرزایی مقدم

17.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 677-708
فاطمه کوه میشی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ حسین صابری

18.

قلمرو اجرای قوانین کیفری شرعی در زمان: بازخوانی مادة 10 قانون مجازات اسلامی دربارة کیفرهای شرعی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 126-103
حسین سلیمانی

19.

مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 151-179
سید احمد میرخلیلی؛ بهاره کرمی

20.

مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 145-182
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سمیه نجفی کشکولی؛ بی بی زینب حسینی

21.

نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

دوره 37، شماره 4، دی 1386
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

22.

نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوۀ محاسبة فاضل دیۀ قاتلان قصاص‌شده در قتل عمد

دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 447-459
امیرحمزه سالارزایی

23.

واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-218
قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره‌یتاق

24.

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 55-84
علی محمدیان؛ الهه قلی زاده؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمد رضا علمی سولاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب