1.

تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی

دوره 60، شماره 0، تابستان 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

2.

تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1

دوره 37، شماره 1، بهار 1386
نسرین کریمی

3.

تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399
احمد حاجی ده آبادی

4.

تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-44
علیرضا باریکلو

5.

تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 59-73
حمید بهرامی احمدی

6.

تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388
ناصر کاتوزیان

7.

تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 233-251
علیرضا یزدانیان

8.

تمامیت قاعده فقهی استیمان

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382
علی علی آبادی

9.

ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-26
عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد؛ فاطمه قدرتی؛ اعظم مدیح

10.

ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 799-824
عبدالله رجبی

11.

طرح مسئولیّت مدنی کارفرمایان، صنعتگران و پیشه وران ناشی از عمل شاگردان کارآموز در حقوق ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 385-411
علیرضا یزدانیان

12.

قاعده جلوگیری از خسارت

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384
محمود کاظمی

13.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

دوره 11، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 263-290
حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی

14.

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

دوره 3، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 19-36
حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری؛ سجاد رادپرور

15.

مسئولیت محض ناشی از زیان‌های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 121-144
سیدعلی خزائی؛ یوسف خلج

16.

مسئولیت وکیل مستعفی در قبال خسارت¬های وارد به موکل

دوره 8، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 97-131
بنت الهدی شفیع؛ علی تولّائی؛ سمانه شریعتمدار

17.

نقد و توجیه رویکردهای تحققی و اقتصادی به مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی و آثار عملی آن در دعاوی مرتبط

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 613-638
محسن صادقی؛ امیر غفاری

18.

نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 143-158
غلامرضا حاجی نوری

19.

هدف مسئولیت مدنی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383
حسن بادینی

20.

ورشکستگی به تقصیر

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386
دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدلContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.