1.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401
بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد

2.

آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 277-298
حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور

3.

استرداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
محسن ایزانلو

4.

بررسی اصول مسئولیت در حمل‌ونقل، از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 245-264
حمید کاظمی

5.

بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه‌ای در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-46
حسن بادینی؛ مجید صرفی

6.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-78
حسن بادینی

7.

بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-137
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

8.

بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 31-55
اسماعیل نعمت الهی؛ مریم سادات سیدعلی روته

9.

بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و شکل‌گیری دموکراسی مشورتی از نظر مایکل والزر

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1033-1049
وحید اسماعیلی؛ عباس کریمی

10.

تحلیلی از مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری در حقوق ایران و فرانسه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-176
علیرضا یزدانیان

11.

تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 697-716
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی

12.

تعهد به فعل ثالث

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
دکتر محسن ایزانلو؛ محسن ایزانلو

13.

تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری

دوره 9، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 5-34
عباس کریمی؛ همایون رضایی نژاد

14.

تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 305-319
محمد جواد رضایی زاده؛ محمد ذکایی

15.

توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 109-126
عبدالله خدابخشی

16.

جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 613-633
امین جعفری؛ اصغر احمدی

17.

جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها»

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 165-183
احمد حاجی‌ده‌آبادی

18.

رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 299-321
ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

19.

روش‌های ارزیابی خسارت بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرارداد اروپایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 347-362
سید عباس موسوی

20.

شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 687-706
عبداله رجبی

21.

ضررجبران پذیر از دیدگاه رویه قضایی

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر مجید غمامی

22.

ضمان ناشی از آتش‌افروزی در حقوق اسلامی

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 799-824
عبدالله رجبی

23.

ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 735-756
احمد دیلمی؛ فرج محمد قلیزاده

24.

ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 243-264
احمد دیلمی؛ فهیمه فیروزبخت

25.

ضوابط مطالبۀ خسارت زیان‌دیدگان ثانویه روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400
سید حسین صفایی معافی؛ رضا دریائی؛ اکبر ایمانپور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.