1.

-

دوره 3، شماره 0، مهر 1381
Rahimpour-Bonab؛ H., Zamani؛ Z. and M.R. Kamali

2.

Petrography, Major and Trace Elemental Geochemistry of the Ordovician-Silurian Siliciclastics in North of Tabas Block, Central Iran: Implications for Provenance and Paleogeography

دوره 29، شماره 2، تیر 2018، صفحه 129-142
E. Khazaei؛ M.H. Mahmoudy-Gharaie؛ A. Mahboubi؛ R. Moussavi-Harami؛ J. Taheri

3.

بررسی آثار شیشه ای اشکانی کاخ شائور

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-54
مسلم جعفری زاده؛ آرمان شیشه گر

4.

بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 155-167
محبوبه عباس آبادی عربی؛ یاسین صدقی؛ سید ایرج بهشتی؛ اکبر عابدی

5.

پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
مهران مرادپور؛ محمدحسین آدابی

6.

پژوهشی در سنگ‌نگاره‌‌های نهبندان، نمونه موردی سنگ‌نگاره نخلستان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 49-60
احمد حیدری

7.

توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی)

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382
محمد حسین آدابی؛ مریم میرشاهانی

8.

ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-17
حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده

9.

ساختار شناسی و مینرالوژی سفال سلادن به‌دست‌آمده از بندر تاریخی حریره در جزیره کیش؛ رد پایی بر تجارت دریایی از چین تا خلیج‌فارس

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-17
سید محمد امین امامی؛ رضا خنجری؛ سوگند نقوی

10.

مطالعه سفال دوره مس سنگ میانه چهارمحال و بختیاری با استفاده از آنالیز پتروگرافی و ICP-OES

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 175-198
فاطمه حاجی نوروزی؛ محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده

11.

نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 55-66
جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی

12.

نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 217-232
مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب