1.

ارزیابی استفاده از الگوهای تـنظیم سازه‌های یک بازه‌ِیِ کانال در سایر سازه‌های آن

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 769-779
کاظم شاهوردی

2.

ارزیابی راهکارهای ارتقای بهره‌وری آب در محدوده بالادست و پایین دست شبکه آبیاری قزوین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-156
حدیثه پذیرش؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا

3.

استخراج الگوهای بهره‌برداری با درنظرگرفتن خطای میراب در تنظیم سازه‌ها در شبکه‌های آبیاری

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 349-358
کاظم شاهوردی

4.

بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 121-138
حنانه محمدی کنگرانی؛ سیما رفسنجانی نژاد

5.

بررسی کلان پیشران‏های مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 59-78
امید مهراب قوچانی؛ دانیال دبیری؛ منصور غنیان

6.

بررسی مسایل و محدودیت‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان کرج

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 243-253
سمیه گودرزی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حمید موحد محمدی؛ محمد جلال زاده

7.

برنامه‌ریزی آبیاری سویا با استفاده از اختلاف دمای هوا و پوشش گیاهی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 121-134
حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند

8.

به‌کارگیری شرط مرزی کنترل سطح آب در HEC-RAS در سامانه‌های انتقال و توزیع آب

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 847-858
حسن ملازینلی؛ کاظم شاهوردی

9.

تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-148
مریم نیسی؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی؛ حسین محمودی

10.

تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان

دوره 20، شماره 3، آبان 1397، صفحه 707-718
اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری

11.

تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES) به‏منظور احیای دریاچۀ ارومیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 255-266
مصطفی پناهی؛ علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواه

12.

عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 341-352
محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسی

13.

مطالعۀ پیامدهای تغییرات اقلیمی در نقاط روستایی شرق استان اصفهان (دهستان‌های براآن شمالی و جنوبی)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 411-426
سید احمد فیروزآبادی؛ زهرا خمسه

14.

مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 81-91
سیدحمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی ریان؛ زینب کریمی

15.

نقش آب و مدیریت آن در پویایی منظر ارَّجان (بهبهان) از گذشته تا به امروز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 175-202
افشین خسروثانی؛ هایده لاله

16.

نقش منابع آبی در جهت گیری مدیریت محصولات زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان کوهدشت)

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 431-455
وحید بیرانوندی؛ رقیه جهدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب