1.

بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 23-32
اصغر کفشچیان مقدم؛ کریم اله خانی

2.

پژوهشی پیرامون شیوه های متأثر از نگارگری در آثار نقاشان معاصر ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1401، صفحه 54-64
شروین شماس؛ مریم توحیدی

3.

پیدایی خط افق در نقاشی با نگاه به سفال‎ نگاره ‎های سلجوقی تا نسخه ‎نگاره ‎های ایلخانی

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 97-109
مریم کشمیری

4.

تحلیل معناشناختی دو نگاره از شاهنامۀ فردوسی بر اساس الگوی نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 5-12
آذین حقایق؛ فرزان سجودی

5.

چرا علم مناظر در نقاشی ایرانیِ سده‌های هفتم تا نهم قمری به پرسپکتیو راه نبرد؟

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 43-91
مریم کشمیری

6.

خوانش بیش‌متنی چهار اثر برگزیدة تصویرسازی کلودیا پالماروسی با پیش‌متن‌هایی از نقاشی ایرانی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-16
نسترن نوروزی؛ بهمن نامورمطلق

7.

درآمدی بر تقسیم بندی موضوعی نسخه های‌خطیِ‌ تصویرسازی شده در تمدن ایرانی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 75-97
سعید خودداری نایینی

8.

سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 25-32
زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری

9.

کوشش برای ترسیم سیر تحول ساخت رنگدانه‌های نقاشی در ایران و تاریخچۀ مطالعات این عرصه

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 233-249
امیرحسین کریمی

10.

ماهیت چندمعنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری ایرانی (بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ طهماسبی موجود در موزۀ آقاخان)

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 53-80
شهریار شکرپور؛ فریبا ازهری

11.

معرفی و بررسی خمسه ای مصور از دوره ترکمانان متعلق به موزه هنر های اسلامی کوالالامپور

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 53-64
حمیدرضا روحانی راوری؛ آزاده سخاوتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب