1.

بررسی تأثیر سلامت سازمانی درک‌شده توسط کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 605-624
آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی؛ مهدی بهرام زاده

2.

بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-39
امیرحسین امیرخانی؛ مهدی امیرخانی

3.

بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20
مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ محمدصادق ضیائی؛ شیرمراد مرزبان؛ سمیرا رازی

4.

بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389، صفحه 65-81
محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رضا همایی؛ زهره موسوی

5.

بررسی و شناخت تأثیر هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دولتی شهرستان ملایر)

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 809-828
فاطمه اسکندری؛ عباس صمدی

6.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر سلامت سازمانی در سازمان‌های دولتی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 199-220
سعید آیباغی اصفهانی؛ مهدی سبک‌‌رو؛ مهین برزگرلو؛ محمدمهدی اعظمی

7.

تبیین تأثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان‌های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعۀ موردی: شهرداری اهواز)

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 85-106
جیران محمدی؛ مهدی نداف؛ سارا صفریان

8.

تحلیل ساختاری تأثیر سکوت و آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی و سلامت سازمانی زنان پرستار

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 601-617
سارا محمدی

9.

رابطة بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف (مطالعة موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 157-174
داریوش غلام زاده؛ آزاده تحویلدار خزانه

10.

متغیر‌های سازمانی مؤثر بر بهبود وضعیت تعاملی دانشکده‌های کشاورزی ایران در چارچوب مفهوم سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های تهران، زنجان و اردبیل)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 185-195
احسان قلی فر؛ مصطفی مرادی کفراج؛ احمد رضوانفر

11.

مطالعۀ جامعه‌شناختی سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه تبریز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-174
سعید سلطانی بهرام؛ محمدباقر علیزاده اقدم

12.

نقش واسطه ای مراجع درونی شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 347-368
سیروس قنبری؛ وحید سلطانزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب