1.

بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-454
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی؛ علی بوداقی

2.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و بلوغ زودرس بر جامعه‌پذیری دختران (مطالعة موردی: دختران دورۀ راهنمایی شهر شیراز)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 529-550
شهناز صداقت زادگان؛ پوران امیدوار

3.

بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 333-348
داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری

4.

بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران)

دوره 23، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 405-431
مهران سهراب زاده؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

5.

زنان پس از« بازیابی هویت» در داستان‏های کوتاه معاصر از منظر روان شناسی اجتماعی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-46
آرزو حیدری؛ نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرتضی منادی

6.

فرهنگ دوستی اسلامی ناظر به روابط اجتماعی - حقوقی دختر و پسر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 121-141
محمدجواد جاوید

7.

کنش مسئولانه در فرایند جامعه‌پذیری زیست‌محیطی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 285-308
رامین مرادی؛ ایمان خشت زر؛ مریم مختاری

8.

مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (ITC) با جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های ورزشی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1035-1052
رسول نوروزی سید حسینی؛ مراد رومیانی

9.

مطالعه‌ی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1389
زهره خسروی؛ میترا خاقانی فرد

10.

مطالعه نگرش شاغلان سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست های مدیریتی توسط زنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1388
بهجت یزدخواستی؛ حسینعلی میرزایی؛ لاله فتحی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.