1.

ارزیابی مؤلفه های اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظریه لینز

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 629-609
مهدی امیدی؛ سید محمدهادی مقدسی

2.

آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 191-208
سعیده سادات گرامیان

3.

آینده توسعه در خاورمیانه: چالش‌ها و چشم‌اندازها

دوره 40، شماره 1، مهر 1389
محمدحسین حافظیان

4.

پایداری یا ناپایداری گذار روسیه به مردم‌سالاری

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 213-230
علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری

5.

تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 249-265
علی اردستانی؛ حسین تبریزیان

6.

تصویر حکومت در ادبیات داستانی ایران، 1320-1300

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 890-867
مهدی نصر؛ محمود رضا مقدم شاد

7.

عامل‌های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 99-125
ابوالفضل جعفری؛ حمیدرضا عزیزی

8.

ماهیت فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-19
عارف برخورداری

9.

همیاری هویت ایلی و هویت ملی: مورد مطالعه ایل قشقایی و ‏نهضت ملی ‌شدن نفت ‏

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 22-1
حمید احمدی؛ یوسف وزیری

10.

هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200
علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب