1.

آینده‌نگاری سرمایة اجتماعی ایران در افق 1410 با استفاده از روش تحلیل ساختاری

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 159-175
محمدمهدی مولایی؛ محمدهادی قاسمی

2.

بررسی اندیشه‌های اینگه‌بورگ باخمان بر اساس نقد داستان همه چیز

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 365-393
فرح نارنجی؛ پریسا درخشان مقدم

3.

تحلیل ساختاری آیین‌های اسب چوبی و کوسه برنشین در ایران و پیوند آن با آیین‌های فرهنگ هند و اروپایی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 93-115
بهار مختاریان؛ تهمینه واعظ شوشتری

4.

تحلیل ساختاری پیشران‌های مؤثر برآینده گزارشگری شرکتی در ایران

دوره 27، شماره 4، 1399، صفحه 523-545
جعفر باباجانی؛ مرتضی عدل زاده

5.

تحلیل ساختاری دوگانگیِ نماد دوماهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 69-88
بهار مختاریان؛ عارفه صرامی

6.

تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 540-561
فریده علوی؛ سوده اقتصاد؛ سید جعفر حکیم

7.

تحلیل ساختاری گسل ایذه در بخش مرکزی زاگرس با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390
مهران عزیزاده؛ فاطمه ملامهرعلی‌زاده

8.

تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 161-184
ناصر زارع

9.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 891-905
بهزاد رنجبرنیا؛ َشهریور روستایی؛ محمدرضا پورمحمدی

10.

تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران)

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1177-1195
کاظم برهانی؛ مجتبی رفیعیان؛ ابوالفضل مشکینی؛ صفر قائد رحمتی

11.

تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن

دوره 14، شماره 55، دی 1388
علی مداینی اول؛ علی سعیدی

12.

تعیین پیشرانهای توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی در سیستان با روش ‏تجزیه و تحلیل ساختاری ‏

دوره 72، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 97-111
ملیحه عرفانی؛ یاسر میرچراغخانی

13.

تقابل طبیعت و فرهنگ در نگاره‏‌ی " زال و سیمرغ"

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388
آتوسا اعظم کثیری؛ دکتر زهرا رهنورد؛ دکتر موسی دیباج

14.

شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری (بررسی موردی دو قصیده دینی شاعر)

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 49-70
نرگس انصاری؛ طیبه سیفی

15.

شناسایی و تحلیل متغیرهای راهبردی تأثیرگذار بر آیندة استان یزد با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 567-586
سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ محمد ابویی اردکان

16.

قصیدۀ «نهج البرده»ی احمد شوقی در آیینۀ آرای نقدی و بلاغی محمود بستانی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-85
ابوالفضل رضایی؛ فاطمه رئیس میرزایی

17.

کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-197
زهره فنی؛ جمیله توکلی نیا؛ مریم بیرانوندزاده

18.

مدل امیدبخش تاب آوری کشاورزان در مواجهه با سیلاب (مورد مطالعه: دشت سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403
زهرا خاکی فیروز؛ مهرداد نیک نامی؛ مرضیه کشاورز؛ محمد صادق صبوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب