1.

برآورد آثار مستقیم و سرریز سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید صنایع ایران با تأکید بر نقش سرمایه‌ی انسانی و ظرفیت جذب

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 395-426
سعید مشیری

2.

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 227-259
زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضایی راد

3.

بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 285-301
نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده

4.

تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار صنایع کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان )

2-40، شماره 3، آذر 1388
محمدرضا محبوبی؛ نورمحمد آبیار

5.

تخمین هزینه جابه‏ جایی نیروی کار در یک مدل ساختاری اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 27-56
محمد حسین رحمتی؛ علی چوبداران

6.

تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 645-655
محمد علی فیض پور؛ عزت الله لطفی؛ ملیحه رئوفی

7.

جهانی شدن و رابطه آن با فقر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
احمد ساعی

8.

نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه موردیِ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )

دوره 8، شماره 2، تیر 1389
میثم موسایی؛ نادر مهرگان؛ روح الله رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب