1.

استفاده از مفهوم آپاراتوس برای مطالعه عقلانیت حکومت‌مندی در تولید سوژه کنکوری (مطالعه موردی مؤسسات کنکور)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 85-108
عباس حدادیان؛ علی ربانی خوراسگانی؛ رضا همتی؛ آرش حیدری؛ قاسم زائری

2.

تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-193
محمد علی فیروزی؛ جعفر جوان؛ معصومه توانگر

3.

تبارشناسی گفتمان مدرن فقر در ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 303-334
موسی عنبری؛ صدیقه پیری

4.

تبارشناسی نقشنوشتة «مرغ بسم‌الله» در فضای بصری سفالینه‌های منقوش نیشابور ایران در سدة چهارم و پنجم هجری قمری

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 109-119
محمود وطن‌خواه خانقاه؛ محمد کاظم حسنوند

5.

تحلیل داستان"سگ ولگرد" بارویکرد تبارشناسانه از مفهوم الیناسیون (از خود بیگانگی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 121-142
رقیه هاشمی؛ غلامرضا پیروز

6.

تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) براساس ژنوم NADH5 میتوکندری

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 79-92
محمدصادق فرهادی نیا؛ سهراب اشرفی؛ حمید فرحمند؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی

7.

چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 341-358
علی اشرف نظری

8.

سرآغاز عکاسی در ایران (درآمدی انتقادی بر تاریخ عکاسی ایران در دوره‌ی ناصری)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 125-134
حسن زین الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی

9.

سیاست و بازنمایی* (بررسی نقش ایدئولوژیک دوربین عکاسی و عکس در دوره‌ی پهلوی)

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 79-92
حسن زین‌الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی

10.

فوکو، اندیشمندی انتقادی

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی

11.

نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی)

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-49
قاسم زائری؛ آرش نریمانی

12.

نگاشت میمتیک و تبارشناسی فرهنگ سازمانی گوگل

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 517-537
فرزاد فشارکی؛ حامد دهقانانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب