1.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر سنندج با اعمال مناطق ممنوعه

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-145
هادی نیری؛ ممند سالاری؛ حمید گنجائیان؛ خبات امانی

2.

ارزیابی و پیش‌بینی مسیر بهینۀ گسترش شهری سنندج با استفاده از سلول‌های خودکار- مارکوف

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 431-446
ناصح عبدی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نفیسه مرصوصی؛ شاه بخت رستمی

3.

بررسی اثرهای تصویر ذهنی مارک تجاری سبز بر ارزش ویژۀ مارک تجاری سبز (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های لوازم‌ خانگی و مشتریان لوازم خانگی‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان سنندج)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 555-574
رضا شافعی؛ عادل صلواتی؛ رودابه جهانیان

4.

بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

دوره 41، شماره 67، پاییز 1389
محمدرضا ثروتی؛ سعید خضری؛ توفیق رحمانی

5.

پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، بهار 1388
حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری

6.

پدیده‌نگاری فروشندگان خیابانی در شهر سنندج

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-295
حسین دانش مهر

7.

تبیین رئالیستیِ بسترها و مکانیسم‌‌های میانجی در شکل‌گیری آسیب‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: ناحیۀ نایسر سنندج)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-110
بهمن باینگانی

8.

تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 427-451
رامین چراغی؛ صفر قائدرحمتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حامد قادرمرزی

9.

تحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل‌های اجتماعی شهر سنندج

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 717-744
غریب سجادی؛ مجتبی مقصودی

10.

رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 317-337
موسی کمانرودی کجوری؛ فرشته حسینی

11.

رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387
علی یارمحمدی؛ ابراهیم راستاد؛ محمد محجل؛ محمدجواد شمسا

12.

شناسایی عوامل تعیین کننده آبیاری با استفاده از آب چاه و پساب تصفیه نشده فاضلاب در بین سبزی‌کاران شهرستان سنندج

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 383-395
سکینه رنجبر؛ حمیده ملک سعیدی

13.

مطالعه میزان و نوع استفاده از ماهواره و رابطه ی آن با دینداری جوانانِ شهر و روستاهای سنندج

دوره 10، شماره 1، بهار 1394
حسین میرزایی؛ نافع باباصفری

14.

مطالعۀ جامعه شناختی ارتباط بین سبک های هویتی و ارزش های زیربنای توسعۀ پایدار در میان جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-101
یعقوب احمدی؛ پروین علی پور

15.

منشاء یابی گرد و غبار با استفاده از نسبت یونها و مرفولوژی ذرات در نیمه غربی ایران

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 355-367
ناهید محمودی مه پاش؛ بابک سوری

16.

نگاهی به معماری و تاکید بر نقش‌پردازی در آرایه‌های حمام خان سنندج

دوره 17، شماره 1، بهار 1391، صفحه 73-85
محمدابراهیم زارعی

17.

نگاهی به هنر نازک‌کاری چوب در سنندج از دورۀ قاجار تا امروز

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 33-51
محمد ابراهیم زارعیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.