1.

آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1201-1221
مرضیه سادات حسینی؛ معصومه شامی؛ حسین خنیفر

2.

بازسازی معنایی نقش و جایگاه زنان در بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط (مطالعۀ موردی: بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی شهر تهران)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 499-521
حسین بنی فاطمه؛ ستار محمدی تلوار؛ حمزه نوذری

3.

بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 289-310
کیامرث جهانگیر؛ حسن ملکی

4.

بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای چمران از توابع بخش نوبران در شهرستان ساوه)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 229-260
سید احمد فیروز آبادی؛ زهرا فرضی زاده؛ زینب دانشپور

5.

تدوین الگوی مدیریت سرمایه در گردش

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 612-641
نجمه خدابخشی؛ غلامرضا سلیمانی امیری

6.

دیدگاه خانوارهای محلی پیرامون پیامدهای اجتماعی احداث سد بهشت‌آباد در حوزه مبدأ

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 628-645
لادن نادری؛ اسماعیل کرمی دهکردی

7.

«رنج زشتی» بازسازی معنایی تجربه زیسته زشت‌رویی

دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 241-254
خدیجه حاتمی خلجان

8.

شناسایی پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده‌های بزرگ در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش‌شناسی آمیخته

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 684-705
حسن غفاری؛ باقر کرد؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالعلی کشته‌گر

9.

طراحی مدل پیامدهای جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400
سجاد سروش؛ سیدنصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی

10.

فراتحلیل پیامدهای سرمایة اجتماعی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 603-624
حامد خامه‌چی؛ حسن رنگریز

11.

فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 653-674
شهره روشنی؛ مریم تافته؛ زهره خسروی

12.

فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‏های ایرانی: بررسی پیامدها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 321-351
زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی

13.

گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1387
محمود ضیایی؛ زهرا صالحی نسب

14.

مطالعه‌ی فرایندهای اجتماعی و فرهنگی برندشدگی ترمه در شهر یزد

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 283-303
منوچهر علی نژاد

15.

واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 139-164
رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب