1.

پست‌مدرنیسم و تئاتر

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
دکتر سید مصطفی مختاباد

2.

پیامدهای فرهنگ رفاه برای دین‌داری

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 83-101
قربان علمی؛ بهزاد حمیدیه

3.

تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 561-580
حمید آرایی؛ مهدی شهابی؛ مهدی دهباشی

4.

تجلی اندیشه‌های پست‌مدرن در برخی مواد منشور ملل متحد

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 907-928
حمید الهوئی نظری؛ میثم اصغرزاده کانی

5.

تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-99
احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی

6.

تحلیل مفهوم قدرت در جامعه پیچیده پست‌مدرن

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 368-339
اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی

7.

دیدگاه‌های نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بین‌الملل

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 209-227
محمدرضا مجیدی؛ محسن عظیمی اعتمادی

8.

شکل‌گیری و شکل‌دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست‌مدرنیسم

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 541-558
سید حسین بحرینی؛ کریم حسینی وحدت

9.

کالایی‌سازی هنر معاصر: تحلیل گفتمان پست‌مدرنیسم محلی پروژه فرهاد مشیری و لویی ویتون

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 275-301
فاطمه پورمند؛ عفت السادات افضل طوسی

10.

گفتمان‌شناسی شعر پست‌مدرن ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 263-285
قدسیه رضوانیان؛ احمد خلیلی

11.

مطالعۀ تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان‌های سیاسی مدرن و پست‌مدرن

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 207-225
رسول افضلی؛ صنعان مرادی

12.

هنر و سیاست؛ زمینه‌های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست‌مدرنیسم

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1025-1043
محمدتقی قزلسفلی؛ سیده آمنه میرخوشخو

13.

واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-152
فاطمه پیری؛ علی اکبر احمدی چناری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب