1.

ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی: نقش میانجی سلامت روانی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-46
هوشنگ گراوند

2.

بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 473-492
مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره

3.

بررسی عوامل جامعه‏ شناختی مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 2، شماره 3، آبان 1392، صفحه 439-467
امیر رستگار خالد؛ مهدی کاوه؛ مهدی محمدی

4.

بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-56
ابوالفضل قنبری؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ معصومه آدمی

5.

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی و نشانه های روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 163-179

6.

پیش بینی مؤلفه های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی

دوره 3، دوره 1، شماره 3، آبان 1390، صفحه 39-54
راضیه شیخ الاسلامی؛ عصمت نجاتی؛ ساره احمدی

7.

تحلیل وضعیت رفاه ذهنی روستاییان در شهرستان کوهدشت

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 482-501
محمدرضا بخشی؛ ملیحه فلکی؛ کبری پیرداده بیرانوند

8.

دینداری و رضایت از زندگی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 627-648
آرش نصر اصفهانی؛ محمد روزخوش؛ پویا دریس

9.

رابطه صبر با رضایت از زندگی، سلامت روانی و شخصیت

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 17-28

10.

رابطۀ استحقاق روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت زندگی دانشجویان: نقش واسطه‌ای سلامت هیجانی و جهت‌گیری مذهبی درونی

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 381-402
ساناز دهقان مروستی؛ حسن خیرخواه

11.

رابطۀ بین بازیگری احساسی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سرپرست در پرستاران بیمارستان‏های شهر شیراز

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 569-589
فریده انصافداران؛ عبدالزهرا نعامی؛ امین کرایی؛ نصیر داستان

12.

روابط اجتماعی در جامعۀ شهری: بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 257-283
عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

13.

سعادت ذهنی به‌مثابه توسعه‌ی انسانی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 265-288
فاطمه مدیری

14.

عوامل جمعیتی- اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان تهرانی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 119-144
بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمدرسول سلطانی

15.

مطالعه نشاط اجتماعی در شهر تهران؛ شاخص‌ها و مصادیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403
انسی حمیدی؛ علیرضا کریمی؛ بیژن زارع

16.

معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان

دوره 6، شماره 2، مرداد 1387
حبیب¬اله نصیری؛ بهرام جوکار

17.

مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران و پیام نور

دوره 18، شماره 18، دی 1382
رسول حمایت طلب؛ صدیقه بزازان؛ ریحانه لحمی

18.

میزان تاب‌آوری، سخت رویی، رضایت از زندگی و تصویر بدنی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 535-552
علی محمد ناعمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب