1.

ارزیابی کیفی مجموعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران

دوره 35، شماره 0، پاییز 1387
مهندس مریم غروی الخوانساری

2.

ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: پارک بانوان شمس تبریز)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 171-188
علی گلی؛ شاهرخ زادولی؛ فاطمه زادولی

3.

آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 5-18
سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن

4.

اصل ارتباط در طراحی شهری

دوره 14، شماره 14، تابستان 1382
مهندس محمود توسلی

5.

اصل کلیت در طراحی شهری

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384
مهندس مرضیه السادات نعمتی مهر

6.

انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 13-24
راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان

7.

بازسازی تاب‌آور از دیدگاه طراحی شهری، پس از زلزله 1382 بم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 5-16
علی‌رضا فلاحی؛ تارا جلالی

8.

بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخلاق شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان‌های امام، مدرس و کاشانی ارومیه)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-314
علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ مریم اسدی عیسی‌کان؛ علی مجنونی

9.

برنامه‏های توسعه و فضای شهری در کرمانشاه (1335 تا 1345)

دوره 19، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 231-258
سیاوش قلی پور؛ معصومه زارع

10.

بر‌هم‌کنش جریان‌هوا، دما و راحتی در فضاهای باز شهری مطالعه موردی اقلیم گرم و خشک ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-42
شاهین حیدری

11.

بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 357-371
فائزه مهری؛ زهره داودپور

12.

پیشنهاد اصول و قواعد طراحی شهری پایدار شهرهای ایران در فرایند جهانی شدن ( با تاکید بر نیازهای زیستی )

دوره 30، شماره 33، بهار 1383
دکتر شهرزاد فریادی

13.

چشم انداز شهر / محله پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز

دوره 24، شماره 0، زمستان 1384
دکتر کورش گلکار

14.

روابط اجتماعی در فضای های شهری

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383
ژاله طالبی

15.

روان شناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری

دوره 10، شماره 0، زمستان 1380
دکتر قاسم مطلبی

16.

سنجش تأثیرگذاری مؤلفه‌های کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده‌گانۀ شهر مشهد)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 717-742
طاهره صادقلو؛ مهدی بازرگان

17.

شکل‌گیری و شکل‌دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست‌مدرنیسم

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 541-558
سید حسین بحرینی؛ کریم حسینی وحدت

18.

طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
دکتر کوروش گلکار

19.

طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

دوره 1، شماره 26، تابستان 1385
دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر بهناز امین زاده

20.

کاربرد علوم محیطی در فرایند مطالعاتی طراحی شهری

دوره 24، شماره 0، زمستان 1384
دکتر راضیه رضازاده

21.

کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران)

دوره 18، شماره 18، زمستان 1376
حسن خوشپور؛ ناصر برک پور؛ مهیار عارفی؛ دکتر سید حسین بحرینی

22.

مسیر پیاده گردشگری

دوره 9، شماره 0، تابستان 1380
دکتر سید محسن حبیبی

23.

معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده‌روی، سلامت و آمادگی جسمانی

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 5-16
سیدحسین بحرینی؛ حسین خسروی

24.

معیارهای متن بودگی شهر و روش شناسی تحلیل آن

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 19-32
مهسا شعله

25.

مقایسه نظریه های اساسی زبانشناسی به منظور تدوین زبان طراحی شهری محلی (در مکانهای خاص)

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
مهندس شهرزاد فریادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.