1.

ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد»

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382
دکتر وحید محمودی

2.

ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 473-495
امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ معصومه اسماعیل بیگی

3.

ارزیابی وضعیت حقوق بشر در نظام نومحافظه‌کاری (مطالعۀ موردی: ایالات متحدۀ آمریکا)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 363-382
محمود غفوری؛ محمد داوند

4.

آگاهی از طبقۀ اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن در میان دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 307-328
حمزه نوذری

5.

امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383
علی شکوری

6.

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383
دکتر اسمعیل ابونورى؛ مهندس علی تاجدین

7.

براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384
اسماعیل ابونوری؛ اسماعیل اسناوندی

8.

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، بهار 1384
دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه

9.

بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 487-523
نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد

10.

بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران

دوره 17، شماره 36، تابستان 1389
داوود حسن زاده؛ اصغر ایزدی جیران

11.

بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته

دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 315-336
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

12.

بررسی عوامل مؤثر در تعادل‌بخشی به عرصة فضایی استان گیلان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-105
مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری

13.

بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)

دوره 41، شماره 1، بهار 1385
جعفرعبادی؛ محمد نبی شهیکی تاش

14.

بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد

44(81، پاییز 1391)، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 177-192
هادی اعظمی؛ مجتبی روستا

15.

برساخت اجتماعی عشق در تجربۀ زیستۀ زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانۀ دختران مجرد تهرانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 471-488
مهران سهراب زاده؛ عطیه حمامی

16.

پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی (روستاهای برگزیده شهرستان مرند)

دوره 41، شماره 0، زمستان 1380
دکتر علی شکوری

17.

تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونه موردی: شهر گلپایگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400
اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست

18.

تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 769-789
ابوالفضل مشکینی؛ الهام امیرحاجلو؛ ابوالفضل زنگانه

19.

تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی

دوره 2، شماره 1، بهار 1383
لادن نوروزی

20.

جهانی شدن و رابطه آن با فقر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387
احمد ساعی

21.

"عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری های جنسیتی"

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384
دکتر مجید موحد؛ دکتر حلیمه عنایت؛ عباس گرگی

22.

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1383
مهدی طالب؛ محسن گودرزی

23.

مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 512-523
مهتا بذرافکن؛ محمدتقی ایمان

24.

نابرابری اقتصادی جهانی و فقر: تحلیل سیاست‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های درآمد در جهان در حال توسعه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 237-256
سعیده لطفیان

25.

نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 261-278
سعید چاچ؛ ابراهیم عبدی پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.