1.

Difference between efficiency of ultrasound treatments above and below the membrane surface in membrane clarification of pomegranate juice

دوره 1، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 133-136
Morteza Aliasghari Aghdam؛ Hossein Mirsaeedghazi؛ Mohammad Aboonajmi؛ Mohammad Hossein Kianmehr

2.

Effect of encapsulation of polyphenolic compounds of unripe (sour) grape waste on its quality and stability

دوره 6، شماره 1، شهریور 2023، صفحه 87-99
Bahram Hasani؛ Fakhri Shahidi؛ Seyed Ali Mortazavi؛ Mohabbat Mohebi؛ Reza Farhoosh

3.

Extraction of phenolic compounds from Agrimonia eupatoria using microwave and ultrasound-assisted extraction methods

دوره 5، شماره 1، شهریور 2022، صفحه 1-8
Ata Moeini؛ Seyed Ali Mortazavi؛ Akram Sharifi

4.

Feasibility of Using Evidence-Based Virtopsy to Answer the Possible Clinical and Post-Mortem Questions, in Veterinary Practice

دوره 16، شماره 3، آبان 2022، صفحه 311-336
Mohammad Molazem؛ Arezoo Ramezani؛ Sarang Soroori؛ Zahra Jafary giv؛ Sara Shokrpoor؛ Urs Geissbuehler

5.

Investigation of the Relationship between Ultrasonographic Findings and Analyses of Bladder Contents in Cats

دوره 12، شماره 4، دی 2018، صفحه 293-303
Somayeh Davudypoor؛ Alireza Vajhi؛ Mohammad Molazem؛ Sarang Soroori؛ Majid Masoudifard؛ Omid Zehtabvar

6.

Modeling and Optimization of Anethole Ultrasound-Assisted Extraction from Fennel Seeds using Artificial Neural Network

دوره 54، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 143-153
Hojatollah Moradi؛ Hossein Bahmanyar؛ Hedayat Azizpour؛ Nariman Rezamandi؛ Seyed Mohsen Mirdehghan Ashkezari

7.

Sour orange fruit (Citrus aurantium) seeds: Humble seeds bursting with goodness

دوره 5، شماره 1، شهریور 2022، صفحه 67-75
Marzieh Rownaghi؛ Mehrdad Niakousari؛ Mohammad-Taghi Golmakani؛ Seyed Mohamad Hashem Hosseini

8.

اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه‌های توت‌فرنگی به روش خشک‌کنی هوا داغ

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 705-715
علی سمیع؛ شعبان قوامی جولندان؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد حجتی

9.

انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری

دوره 43، شماره 3، آذر 1391، صفحه 401-411
محمدعلی طالبی

10.

بررسی اثر امواج فراصوت بر سینتیک خشک کردن دانه شلتوک در زمان استراحت‌دهی در یک خشک‌کن ترکیبی مادون قرمز-هوای گرم

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 977-989
فرامرز نوعی خدابادی؛ علی رجبی‌پور؛ محمود امید؛ داریوش زارع

11.

بررسی اثر تواما امواج فراصوت و دما بر میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز جو جوانه زده

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
مریم یلداگرد؛ سید علی مرتضوی؛ فریده طباطبایی

12.

بررسی اثر جدا و ترکیبی عصاره گیاه اوجی (Mentha aquatic) در پایدارسازی روغن آفتابگردان تحت شرایط حرارتی

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 319-328
رضا اسماعیل زاده کناری؛ مریم اثنی عشری

13.

بررسی خاصیت ضد اکسایشی فنول آزاد و باند شده عصاره پوست کیوی و خصوصیات نانوکپسول های آن

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 211-222
نازیلا مبصری؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ راضیه رضوی

14.

بررسی مدل عددی فرایند رفع انجماد سفیده تخم‌مرغ به کمک فراصوت

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 499-512
احسان محمودی؛ حسین کیانی؛ محسن اسمعیلی

15.

بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین

دوره 44، شماره 3، آذر 1392، صفحه 207-215
رضا مسعودی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع‌شحنه؛ عباس اکبری شریف

16.

تأثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم‌کالری بر کیفیت ورقه‌های موز خشک شده

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-100
غنیه رویتع؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد

17.

تأثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-47
سمیرا محمدعلی نژاد؛ جلال دهقان نیا؛ سیدحسین جلالی

18.

کاهش انتخابی جنین درسگ‌های آبستن باایجاد ایست قلبی تحت هدایت اولتراسوند

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 175-180
سارنگ سروری؛ ثریا صالح گرگری؛ محمد ملازم؛ داود فسخودی

19.

مدل‌سازی تشخیص فراصوتی آلودگی پاکت‌های شیر UHT به باکتری Escherichia coli با شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 219-227
وحید محمدی؛ رحیم ابراهیمی؛ مهدی قاسمی‌ورنامخواستی؛ مریم عباس‌والی

20.

مدل‌سازی فرایند خشک‌شدن برگ چای به‏ کمک فراصوت قدرت

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 363-369
رضا یگانه؛ راضیه باباگل تبار؛ عادل حسین پور

21.

مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها

دوره 52، شماره 3، آبان 1376
دکتر فریدون مهرجو؛ دکتر داود شریفی؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر ایرج نوروزیان

22.

مقایسه روشهای درمانی شامل: شیمی درمانی با دوکسوروبیسین، اولتراسونوگرافی 150KHzو ترکیب این دو روش در ایجاد مناطق نکروزه با روش هیستوپاتولوژی درتومور ادنوکارسینومای پستان موش

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 395-402
سحر غفاری خلیق؛ عباس توسلی؛ سید حسین مرجان مهر؛ هما سلیمانی؛ عباس جواهری وایقان

23.

مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاکهای خوزستان

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 123-134
سیروس جعفری؛ الهام بردبار؛ منصور غنیان

24.

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 207-219
سلمان نظامی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ اسدالله چزانی شراهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب