1.

ابتکارات محلی و دانش بومی در مدیریت اجتماع محور منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه: روستای روزکین، بخش ساردوئیه، شهرستان جیرفت)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-340
حامد اسکندری دامنه؛ مسلم برجی؛ مهدی قربانی

2.

باران‌ربایی تک‌درختان زبان‌گنجشک در فصول رویش و خزان در اقلیم نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی چیتگر)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13
سید محمد معین صادقی؛ پدرام عطارد؛ توماس گرانت پیپکر؛ ویلما بایرام زاده

3.

برآورد ارتفاع تراز انجماد، ارتفاع خط تعادل، ارتفاع مرز پرمافراست و درصد برف-پوش در ارتفاعات سبلان و اثر آنها بر منابع آب

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1331-1354
سینا صلحی؛ عبدالله سیف

4.

بررسی تأثیر دارایی‌های معیشتی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه: تشکل‌های آب‌بَران استان لرستان)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146
کریم نادری مهدیی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

5.

پیش‌بینی کیفی رودخانه‌ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی

دوره 36، شماره 53، بهار 1389
حمیدرضا صفوی

6.

تحلیل الگوی ساختاری شبکۀ دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچۀ منابع آب در دشت گرمسار

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 835-849
وحید جعفریان؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی؛ مهدی قربانی

7.

تحلیلی بر آثار سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت

دوره 52، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 441-455
حمیدرضا بشیری؛ سید نعمت اله موسوی؛ بهاء الدین نجفی

8.

تحلیل دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار در مدیریت منابع آب (منطقه مورد مطالعه: دشت گِزیر)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-121
مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا حسن زاده؛ عبدالواحد حسینی گزیر

9.

تحلیل راهبردهای مدیریت منابع آب به روش TOPSIS بر مبنای ردپای آب محصولات کشاورزی در حوضۀ دز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 841-854
ماندانا چاآخوری؛ نرگس ظهرابی؛ حسین فتحیان

10.

توسعه مدل عامل‌بنیان جهت تخصیص بهینه‌ آب از مخزن سد مطالعه موردی: سد شهید رجایی

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 937-948
مهسا نوری؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی

11.

جایگاه مدیریت منابع آب در توسعۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت تبریز)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 369-377
جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه

12.

شناسایی پیامدهای عضویت در تعاونی‌های آب‌بران (مورد مطالعه: دشت لیشتر در شهرستان گچساران)

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 121-130
میلاد تقی پور؛ عنایت عباسی؛ محمد چیذری

13.

عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به ایجاد تشکل های آب بران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 269-279
پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی

14.

عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات زمانی مؤلفه‌های کیفی آب رودخانۀ زرد در استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 59-68
مریم موسویان؛ علی حقی زاده؛ سمیه دهداری؛ زینب حزباوی

15.

کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 195-216
قاسم لیانی؛ محمد بخشوده؛ منصور زیبایی

16.

مدیریت آب و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی در شهرستان جهرم

دوره 17، شماره 17، زمستان 1374
دکتر محمد مهدوی

17.

مدل‌یابی بهینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین حفاظت آب در میان کشاورزان

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 699-714
فاطمه رزاقی بورخانی؛ مهدیه السادات میرترابی

18.

مقدمه ای بر حکمرانی آب با نگرش تغییر اقلیم و عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397
مصطفی پوراسدالله؛ محمدرضا رحیمی زاده

19.

نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 569-593
خسرو کارخیران خوزانی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی

20.

نقش مدیریت منابع آب در کنترل تغییرات کمی و کیفی منابع آب ناشی از تغییرات اقلیمی حوضه آبریز تالاب زریوار

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 361-377
سید محمد حسینی؛ سمیرا جاویدی دلجوان

21.

ویژگی های مطلوب سازمان های پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب در نخلستان های استان خوزستان

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 519-531
لیزا نبهانی؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله نوری وندیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.