1.

اثر تصویر و شخصیت برند شهری و تأثیر آن‌ها بر نگرش و قصد انتخاب مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 37-50
یزدان شیرمحمدی؛ ُسید اسحاق جلالیان؛ سمانه منصوری

2.

ارزیابی مولفه های موثر بر جذابیت مقاصد گردشگری(نمونه موردی: رشت)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-13
مهرناز مولوی؛ آرمان حمیدی

3.

الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 17-35
احد ابراهیم‌پور لنبران؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد

4.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 699-720
محسن نظری؛ زاهد قادری؛ سیده فروزنده فضلوی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی به دیگران (مطالعة موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 153-165
مهدیه قاسمی؛ محمد نجارزاده

6.

بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز به عنوان برند گردشگری

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-16
ابوالفضل قنبری؛ فرشته احمدیان

7.

تأثیر بازاریابی تجربی، تصویر مقصد و تصویر شرکت بر رضایتمندی مشتریان هتل‌ها (مطالعۀ موردی: هتل‌های چهار و پنج ستارۀ پارسیان تهران)

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 183-204
حسین عابدی؛ محمد حسن قلیچ خانی

8.

تحلیل روابط ساختاری تصویر مقصد، وفاداری و رضایت گردشگران در کلانشهر تبریز

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 157-174
رحیم حیدری چیانه؛ مهدی احمدیان

9.

تحلیل نقش تصویر مقصد ساکنان محلی و اثرات ادراک‌شده گردشگران در توسعه پایدار گردشگری

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 446-463
محمد نجارزاده؛ محمد رضا اسدی زارچ؛ روح الله جهانیان بهنمیری

10.

تکنولوژی واقعیت مجازی در بازاریابی مقاصد گردشگری

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 721-743
نیلوفر هادیانفر؛ عبدالهادی درزیان ‌عزیزی

11.

طراحی مدل تاثیر راهنمایان تور در ارتقای صنعت گردشگری ایران

دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 33-48
فائزه السادات میرفخرالدینی

12.

عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 87-99
سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ سید عباس رجایی

13.

مؤلفه‌های بازاریابی تأثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 35-50
زهرا صفازاده اول؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی

14.

مدل‌سازی عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رضایتمندی گردشگران مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 95-115
لیلا آندرواژ؛ روزبه جنت خواه

15.

نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 147-133
محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب