1.

ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه(مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران)

دوره 10، شماره 25، فروردین 1387
علی‌محمد کیمیاگری؛ سودابه عینعلی

2.

ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 40-63
شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

3.

انحراف از اهرم هدف، بی‎تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 287-306
مریم دولو؛ علیرضا رضائیان

4.

بررسی الگویی برای تعیین ساختار سرمایه در کسب‌وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت نساجی و نفت)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 159-190
نادر سیدامیری؛ رضا تهرانی؛ وینا ترجمان

5.

بررسی تأثیر برخی ویژگی‎های نظام راهبری شرکت بر تصمیم‎های ساختار سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 123-136
عبدالکریم مقدم؛ ابوالفضل مؤمنی یانسری

6.

بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه

دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 311-332
محمد اصولیان؛ الهام باقری

7.

بررسی تأثیر ساختار سرمایه، سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه‌کاری در شرکت‌ها

دوره 19، شماره 67، اردیبهشت 1391، صفحه 1-14
غلامحسین اسدی؛ رامین جلالیان

8.

بررسی تأثیر سازه‌ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 14، شماره 3، اسفند 1386
محمد نمازی؛ مرتضی حشمتی

9.

بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 197-220
حمزه دیدار؛ خدیجه بیکی

10.

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 28، بهمن 1388
محمدرضا نیک بخت؛ محسن پیکانی

11.

بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384
محمد نمازی؛ جلال شیرزاده

12.

بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

دوره 12، شماره 1، فروردین 1384
موسی احمد زاده؛ روح الله نوری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن اکبری

13.

بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های کوچک و کارآفرین

دوره 9، شماره 24، دی 1386
سید حسین سجادی؛ علیرضا جعفری

14.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 57-74
محمد حسین ستایش؛ فرهاد کاشانی پور

15.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-26
حسین اعتمادی؛ جواد منتظری

16.

تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 482-498
موسی بزرگ اصل؛ جعفر باباجانی؛ علی کوه‌کن

17.

تاثیر قیمت‌گذاری نادرست بر سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های با محدودیت مالی

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 289-308
ابراهیم عباسی؛ مریم شریفی

18.

تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 16، دی 1382
سعید باقر زاده

19.

ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی

دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 472-492
هیراد نظری؛ مهدی بوژ مهرانی؛ آرش تحریری

20.

سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 73-90
محمد ستایش؛ مظفر جمالیانپور

21.

ظرفیت بدهی در شرکت¬های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 43-64
علی سعیدی؛ کبری آبشت

22.

عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 80-61
محمد علی دهقان دهنوی؛ اویس محرم اوغلی؛ محیا بائی

23.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، تیر 1388
محمدحسین ستایش؛ مصطفی کاظم‌‌نژاد؛ محمدجواد شفیعی

24.

متنوع سازی (مرتبط/غیرمرتبط) محصولات، ساختارمالکیت و ساختارسرمایه

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 271-288
فرزین رضایی؛ کاظم چاوشی نیا

25.

نوسان‏پذیری سود و تصمیم‏ها ساختار سرمایه با نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 227-248
مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مرتضی قاسم زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب