1.

ارزیابی توزیع فضایی زیر ساخت های اولیه گردشگری با تأکید بر تحرک محورگردشگری_تاریخی در محدوده بافت تاریخی –فرهنگی شهر ارومیه

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 111-128
مظفر عباس زاده؛ نسیم شمس الدینی؛ علی پوراسد

2.

ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1335-1351
اکرم حسینی؛ علی اکبر تقیلو؛ علیرضا موقری

3.

ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 325-340
علی داداش زاده؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

4.

ارزیابی و مقایسة جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شدة شهر ارومیه

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1073-1087
فریدون نقیبی؛ فائزه خرّم؛ شیوا قربانی

5.

بررسی الگوهای رشد کالبدی شهر ارومیه و ارائه یک الگوی بهینه به‌منظور افزایش فشردگی

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-287
محمدحسین سرایی؛ زهرا جمشیدی

6.

بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 131-154
سمیه رسول نازی؛ فریدون نقیبی؛ مرتضی خسرونیا

7.

تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی : شهر ارومیه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 229-248
رضا قادری؛ محمد رسولی؛ احمد مام شریفی؛ مژگان شیخی نسب

8.

تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-31
عامر نیک پور؛ هادی علیزاده؛ مهناز حسینی سیاه گلی

9.

تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1009-1031
هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی

10.

تحلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونة موردی: محدودة بافت فرسودة ارومیه)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1149-1173
اصغر عابدینی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه

11.

تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهر خلاق (مطالعۀ موردی: ارومیه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-22
حسین نظم‌فر؛ احمد آفتاب؛ عطا غفاری گیلانده؛ میرنجف موسوی

12.

تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 765-778
محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ رضا طلایی

13.

تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 133-149
علی مصیب زاده؛ حامد حسنی بخشکندی؛ میلاد محمودی شیخ سرمست

14.

تحلیل نقش جاذبه های گردشگری در ایجاد شهرهای 15 دقیقه ای، مورد مطالعه: محدوده بافت تاریخی ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 105-119
اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه

15.

سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1009-1029
شهریور روستایی؛ هادی حکیمی؛ شیوا علیزاده

16.

سنجش مکانی-زمانی فرم فضایی شهر ارومیه با تأکید بر شاخص‌های تراکم شهری

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 629-653
منیره عمرانی؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فر

17.

مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهربا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق 1410

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 871-890
حسن محمودزاده؛ کبری درخشانی؛ سحر مومنی

18.

مدل‌سازی تخریب اراضی کشاورزی بر اثر رشد و توسعة شهری با به‌کارگیری روش‌های شیء‌پایة پردازش تصاویر ماهواره‌ای در محدودة شهری ارومیه

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 177-202
بختیار فیضی زاده؛ سعید سلمانی

19.

مدلسازی تصویر شهر جهت مشخص شدن اولویت های برندسازی شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 31-40
فرشاد نوریان؛ مهدی میکائیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب