1.

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی (مطالعۀ موردی: وزارتخانه‌های ایران)

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 61-84
قاسمعلی جمالی؛ عباس نرگسیان؛ علی پیران نژاد

2.

بایسته های شکل گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 393-412
علی صباغیان

3.

بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری

4.

بررسی ارزش های فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارائه به نحو مطلوب استانداردهای بین المللی حسابداری

دوره 9، شماره 1، زمستان 1381
دکتر ایرج نوروش

5.

بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-55
رضا طجرلو؛ زهرا بابائی

6.

بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-198
غلامعلی طبرسا؛ فرخ قوچانی؛ مهران بادین دهش

7.

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-307
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری

8.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 443-463
مریم کرد؛ محمود باقری؛ عباس قاسمی‌حامد؛ محسن محبّی

9.

تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 775-793
بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

10.

تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389
محمدعلی شیرخانی؛ اباذر براری؛ حسین پوزش شیرلزی

11.

جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-44
سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی

12.

جنسیت و رابطه ی آن با مقبولیت و شفافیت واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389
سعید کتابی؛ مهدی عقیلی؛ مرجان ابوالحسنی

13.

سازوکارهای حقوقی فعال‌سازی ظرفیت گزارش‌دهندگان مردمی فساد با مطالعۀ تطبیقی ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 639-659
ولی رستمی؛ محمدرضا قاسمی

14.

شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-89
محمدسعید تسلیمی؛ مهدی ثنایی؛ محمد عبدالحسین‌زاده

15.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-197
علی فیاضی آزاد؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین خنیفر

16.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-371
مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون

17.

مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
محمد جواد رضائی زاده؛ یحیی احمدی

18.

مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-168
میرحسین آیت اله زاده شیرازی؛ عباس نرگسیان

19.

مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت‌ عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 637-656
عباس نرگسیان؛ حسن هژبرافکن خلاری؛ محمدرضا معینی کربکندی

20.

مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 19-38
شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی

21.

همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 57-78
سید رضا سید جوادین؛ بهروز پورولیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.