کلیدواژه‌ها = شفافیت
تعداد مقالات: 19

1

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان‌های دولتی (مطالعۀ موردی: وزارتخانه‌های ایران)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-84
قاسمعلی جمالی؛ عباس نرگسیان؛ علی پیران نژاد

2

بایسته های شکل گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 393-412
علی صباغیان

3

بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-310
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری

4

بررسی ارزش های فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارائه به نحو مطلوب استانداردهای بین المللی حسابداری

دوره 9، شماره 1، زمستان 1381
دکتر ایرج نوروش

5

بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-55
رضا طجرلو؛ زهرا بابائی

6

بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-198
غلامعلی طبرسا؛ فرخ قوچانی؛ مهران بادین دهش

7

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-307
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری

8

تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 775-793
بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

9

تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389
محمدعلی شیرخانی؛ اباذر براری؛ حسین پوزش شیرلزی

10

جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-44
سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی

11

جنسیت و رابطه ی آن با مقبولیت و شفافیت واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389
سعید کتابی؛ مهدی عقیلی؛ مرجان ابوالحسنی

12

سازوکارهای حقوقی فعال‌سازی ظرفیت گزارش‌دهندگان مردمی فساد با مطالعۀ تطبیقی ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 639-659
ولی رستمی؛ محمدرضا قاسمی

13

شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-89
محمدسعید تسلیمی؛ مهدی ثنایی؛ محمد عبدالحسین‌زاده

14

طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-197
علی فیاضی آزاد؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین خنیفر

15

مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
محمد جواد رضائی زاده؛ یحیی احمدی

16

مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-168
میرحسین آیت اله زاده شیرازی؛ عباس نرگسیان

17

مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت‌ عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 637-656
عباس نرگسیان؛ حسن هژبرافکن خلاری؛ محمدرضا معینی کربکندی

18

مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 19-38
شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی

19

همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 57-78
سید رضا سید جوادین؛ بهروز پورولیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.