1.

اثر عصاره گیاه تشنه‌داری بر راندمان تجزیه‌پذیری و غلظت ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در مایع شکمبه با استفاده از دستگاه شبیه ساز شکمبه

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 269-281
مریم باقری ورزنه

2.

استفاده از کاه جو خیسیده و یونجه در جیره گاوهای شیرده

دوره 12، شماره 2، مهر 1389، صفحه 37-50
احمد افضل‌ زاده؛ هادی قربانی فارمد؛ محسن دانش مسگران؛ علی اکبر خادم

3.

بررسی ارزش غذایی، خصوصیات تجزیه پذیری و تعیین سطح مطلوب گاودانه در جیره گاوهای هلشتاین شیرده

دوره 12، شماره 2، مهر 1389، صفحه 51-59
محمد مهدی معینی؛ مژگان آذری تربت؛ حمید امانلو

4.

بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 21-29
حسین توفیقى؛ احمد افضل زاده؛ حسن فضائلى

5.

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
سید حسین صفایی؛ جلال سلطان احمدی

6.

ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله گل محمدی و تأثیر آن بر تعادل ازت در نشخوارکنندگان

دوره 13، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 29-38
بهزاد خرمی؛ علی اکبر خادم؛ احمد افضل زاده؛ محمد علی نوروزیان

7.

تعیین تجزیه‌پذیری ماده خشک و دیواره سلولی برخی از علوفه‌های مرتعی به روش کیسه‌های نایلونی و درون شیشه‌ای

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
علی نیکخواه؛ پروین شورنگ

8.

تعیین میزان تجزیه پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه های نایلونی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
هرمز منصوری؛ علی نیکخواه؛ محمد رضائیان؛ محمد مرادی؛ سیداحمد میرهادی

9.

مطالعه روند تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا با روش کیسه‌های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
محمد مرادی شهر بابک؛ علی اصغر صادقی؛ علی نیکخواه

10.

مقایسه روش کیسه‌های نایلونی (in situ) و روش آزمون گاز در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
علی نیکخواه؛ علی مهدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب