1.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
علیرضا فصیحی زاده

2.

بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 139-154
مهدی موحدی محب

3.

بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 409-433
هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری

4.

بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 53-73
عباس کریمی؛ أسماء موسوی

5.

بیع مال آینده

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 797-820
محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده

6.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
محمد عادل ضیائی

7.

پول و احکام فقهی آن

دوره 39، شماره 3، آبان 1385
فیاض قرائی

8.

تحلیل شرط نقدی‌بودن ثمن در معاملات سلف

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 31-50
عبدالرسول احمدیان

9.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-124
محمد ابوعطا؛ سید هادی جوادی؛ حسین رحمانی

10.

تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 253-269
سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی

11.

عبادتگاه ‏های اهل کتاب در آینة فقه امامیه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-87
مرتضی رحیمی؛ مهدی حمیدی

12.

لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی

دوره 39، شماره 3، آبان 1385
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

13.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 52-31
عبداله امیدی فرد؛ اکبر نجم

14.

ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 533-552
رضا شکوهی زاده

15.

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-19
حمید ابهری

16.

ملازمه بین نفوذ فعل در حق غیر و نفوذ اقرار به آن

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر روشنعلی شکاری

17.

واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-24
حیدر باقری اصل

18.

وفای به عهد

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
احمد باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب