1.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-25
محمدرسول آهنگران؛ امیر احمدی

2.

امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 27-47
جلیل امیدی

3.

بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 185-205
سید ناصر سلطانی

4.

تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 47-66
محمدرضا دوستی زاده؛ آذر فرقانی تهرانی

5.

تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی دراستفاده از جملات مجهول زبان ژاپنی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 422-433
فرزانه مرادی

6.

توسعه مدل موجک متقاطع - فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش- رواناب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-53
فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد

7.

خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 45-65
استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

8.

مقایسه روش‌های متفاوت انتگرال‌گیری در تعیین مدار ماهواره‌های نزدیک سطح زمین

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 41-57
مهدی اسحاق؛ مهدی نجفی علمداری

9.

نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله

دوره 26، شماره 2، تیر 1379
مهدی رضا پور

10.

واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه

دوره 7، شماره 13، آذر 1381
امیررضا وکیلى فرد

11.

یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378
محمود محمد طاهری؛ محمود کمره ای؛ اسفندیار مهرشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب