1.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-25
محمدرسول آهنگران؛ امیر احمدی

2.

امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

دوره 43، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 27-47
جلیل امیدی

3.

بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 185-205
سید ناصر سلطانی

4.

تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 47-66
محمدرضا دوستی زاده؛ آذر فرقانی تهرانی

5.

تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی دراستفاده از جملات مجهول زبان ژاپنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 422-433
فرزانه مرادی

6.

توسعه مدل موجک متقاطع - فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش- رواناب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-53
فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد

7.

خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-65
استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور

8.

یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378
محمود محمد طاهری؛ محمود کمره ای؛ اسفندیار مهرشاهی

9.

مقایسه روش‌های متفاوت انتگرال‌گیری در تعیین مدار ماهواره‌های نزدیک سطح زمین

دوره 32، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 41-57
مهدی اسحاق؛ مهدی نجفی علمداری

10.

نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379
مهدی رضا پور

11.

واکاوی خطاهـای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه

دوره 7، شماره 13، پاییز 1381
امیررضا وکیلى فردContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.