1.

آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 7، شماره 12، بهار 1381
فرزانه کریمیان

2.

آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385
فرزانه کریمیان

3.

بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟

دوره 11، شماره 31، تابستان 1385
یدالله آقاعباسی

4.

جاودانگی انسان از دیدگاه قران

دوره 38، شماره 1، بهار 1384
قربانعلی کریم زاده قراملکی

5.

جستاری در فهم تفارق و تشابه‌ «ابرمرد» فردریش نیچه و «انسان کامل» اقبال لاهوری

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 247-262
ابراهیم برزگر؛ محسن سلگی

6.

رابطۀ نفس و بدن و تأثیر آن بر جاودانگی از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکوئینی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 75-90
سیدمحمدعلی دیباجی؛ فاطمه بارانی

7.

رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، بهار 1384
ایلمیرا دادور

8.

مبانی کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-154
علی نجات رایزن؛ علی اله‌بداشتی؛ احسان منصوری

9.

مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 57-75
مجتبی زروانی؛ قربان علمی

10.

مقایسۀ دو دیدگاه غزالی در مبحث جاودانگی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 371-392
نسرین سراجی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.