1.

اثر دما بر متابولیت ها و بیان برخی از ژن‌های مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در آویشن باغی (Thymus vulgaris)

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 195-205
ولی اله محمدی؛ بهنام مندک؛ جواد هادیان؛ حسن زینالی خانقاه

2.

ارزیابی شرایط زیست‌اقلیمی ایران

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 413-426
بختیار محمدی

3.

بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید بر جنگلهای شمال

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378
کبری حکیمیان

4.

بررسی و آنالیز هم‏ استنادی رابطه انسان و محیط در حوزه ژئومورفولوژی از 1970 تا 2018

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 733-760
محمد راهدان مفرد؛ محمدحسین رامشت؛ امیر صفاری

5.

تأثیر متقابل کاربرد و معنا بر فرم اشیاء

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-124
کیان دهقان؛ قاسم مطلبی

6.

تاثیر معماری و شهر بر ارزش های فرهنگی

دوره 11، شماره 11، تابستان 1381
دکتر محمد نقی زاده

7.

تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیارۀ فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 323-340
عباس امینی؛ نصرت مرادی

8.

روابط اجتماعی در فضای های شهری

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383
ژاله طالبی

9.

زیستگاه‌های کوچ‌نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 157-177
حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی

10.

سبک رهبری عامل تعیین کننده ساختار سازمانی رسمی

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380
آرین قلی پور

11.

شناخت الگوی رشد و تغییرات عناصر محیطی طبیعی و انسان ساخت در منطقة دارآباد تهران با استفاده از روش پردازش تصویر به منظور شناخت پایداری منظر

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386
محمدرضا مثنوی؛ هادی سلطانی فرد؛ احمد پورصابری؛ آرمان تماشایی

12.

شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد)

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 47-58
محمدمهدی عزیزی؛ پارسا ارباب

13.

عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی

2-37، شماره 2، بهار 1385
یوسف حجازی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی

14.

مقایسه استرس کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار سازمان مرکزی دانشگاه تهران

دوره 22، شماره 22، زمستان 1383
دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر محمود شیخ؛ دکتر محمد جواد ایروانی؛ فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلی؛ رضا غلامعلی زاده؛ مجید واحدی زاده

15.

نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی

دوره 43، شماره 2، زمستان 1388
غلامرضا منوچهری



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.