1.

امکان اخلاق‌سازی در فرایند استدلال قضایی

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 183-202
محمد ملکی؛ محسن اسماعیلی

2.

بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم »

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 39-59
منوچهر اکبری؛ علی اکبر رضادوست

3.

بررسی نقش کردها و القاعده بر بحران سوریه از منظر ساختار-کارگزار

دوره 55، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 241-256
امید جعفری زاده؛ فرهاد حمزه؛ علی آذری

4.

چیستی و چرایی پرسش و پاسخ از دیدگاه مولوی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 23-46
لیلا پژوهنده

5.

حاجی مراد،نائبی که از مرگش،نویسنده شهیر روس، لف نیکلایویچ تالستوی سخت متأثر شد

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر مرضیه یحیی پور

6.

خوانشی هگلی از نمایشنامۀ ژان قدیس اثر جورج برنارد شاو: تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 45-63
مریم سلطان بیاد؛ ناهید احمدیان

7.

دیالکتیک جمال و جلال در اندیشة عین‌القضات همدانی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-17
زهرا خدایاری؛ رحمان مشتاق مهر

8.

دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی‏یر بوردیو

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386
غلامرضا جمشیدیها

9.

"رهایی" و فراروی از دیالکتیک

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 221-237
پگاه مصلح

10.

ریشه‌های بحث از سوژه در ساختارگرایی تکوینی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 735-709
صونا قاجار

11.

شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-128
غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی

12.

شیوة دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس

دوره 15، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-74
سعیده کوکب؛ عطیه زندیه

13.

طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور

14.

عقلانیت عملی ارسطویی چون مبنای منطق حقوقی پرلمان تأملی بر چگونگی تبعیت منطق حقوق از فلسفة حقوق

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 553-571
مهدی شهابی

15.

فلسفه مجازات افلاطون

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 1-20
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی

16.

ماتریالیسم دیالکتیک چیست؟

دوره 3، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 2-7
سید امیر حسین ناظمی

17.

مبانی تاریخمندی قرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی‌شناختی آن

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 659-680
محمد عرب صالحی

18.

مراتب تجلی روح در تاریخ (درآمدی بر دایره المعارف علوم فلسفی هگل)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1388
حسن مهرنیا

19.

مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر حسین معصوم

20.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 181-199
حسین حبیب اله زاده؛ عبداله شفیع آبادی؛ محمد قمری

21.

نسخه کامل نوشته‌ها

دوره 3، شماره 15، اردیبهشت 1400
محمدامین عبیدی قمی؛ نگین قربانی؛ سجاد همتی بروجنی؛ محمد مهدی کریمی موقر؛ سید امیر حسین ناظمی

22.

هگل ، وضع مجامع افلاطون و کانت مطالعه ای تطبیقی در باب دیالکتیک و فرایند خودآگاهی

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر محمد محمد رضایی؛ حسن مهرنیا

23.

یه حبه قند: بازآفرینی دیالکتیک رخداد و روزمرگی در حیات اجتماعی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-23
جمال محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب