1.

اصالت فرد یا جامعه از منظر شریعتی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-32
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم توانای نامی

2.

الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 29-45
غلامرضا جمشیدیها؛ حمزه نوذری

3.

بررسی پدیدارشناسانه «فلسفه تاریخ» از نظرگاه ابن‌خلدون و هگل

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-125
رحمت الله محمودی؛ ابوالفضل سلمانی گواری؛ غلامرضا جمشیدیها

4.

بررسی جایگاه عقل و برهان در معرفت دینی از منظر مکتب تفکیک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-51
غلامرضا جمشیدیها؛ رضا مختاری؛ رحمت الله محمودی

5.

تأثیر زندگی کوخ‌نشینی و کاخ‌نشینی بر انسان (مردم و جامعه) از منظر امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402
مریم شعبان؛ غلامرضا جمشیدیها

6.

تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81
غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری

7.

جامعه شناسی برهانی، نگاهی نو در نظریه پردازی جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-58
نوراله نورانی؛ غلامرضا جمشیدیها

8.

شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-128
غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی

9.

کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-269
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان

10.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

11.

مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104
شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها

12.

واکاوی حدود و شاخصه‌های رئالیسم علمی در معرفت اجتماعی سید جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 301-322
ایمان عرفان منش؛ غلام رضا جمشیدیهاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب