1.

اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خصوصیات ماشین و خاک در منطقه سرد استان خراسان رضوی

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 939-949
سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد؛ محمود صفری

2.

بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 329-340
وحید بحرپور؛ عباس روحانی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین آق خانی

3.

تأثیر رقم، زمان برداشت، و اندازۀ میوه بر خصوصیات مکانیکی انار

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-174
محمدحسین سعیدی‌راد؛ علی اکبر حسین پور؛ سعید ظریف نشاط

4.

تاثیر برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصیات مکانیکی سیب زمینی در حین و پس از برداشت

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 53-45
سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد

5.

ساخت و ارزیابی فنی پیاز کار تمام خودکار زعفران

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 683-693
محمدحسین سعیدی راد؛ سعید ظریف نشاط

6.

طراحی، نصب و ارزیابی سردخانه کنترل خودکار اتمسفر

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 111-118
محمدحسین سعیدی راد؛ سودابه عین افشار؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظرزاده اوغاز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب