نویسنده = حامد دولتی بانه
تعداد مقالات: 9

1

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 197-207
میترا رازی؛ محمداسماعیل امیری؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ پدرو مارتینز گومز

2

بررسی تأثیر اتفن و حلقه‌برداری بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ انگور رقم ریش‌بابا قرمز

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 791-799
حامد دولتی بانه؛ رضا زارعی؛ محسن اسمعیلی

3

بررسی تغییرپذیری‌های عناصر غذایی، ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین‌گونه‌ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-44
حامد دولتی بانه

4

بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 207-215
حامد دولتی بانه؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ قاسم حسنی

5

بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی میوه چند رقم انگور تجاری خارجی و داخلی در منطقه ارومیه

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 681-692
حامد دولتی بانه؛ محمد علی نجاتیان

6

تأثیر دگرگرده‌افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمّی و کیفی میوۀ انگور رقم قزل‌اوزوم

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-118
حامد دولتی بانه؛ نرجس خاتون عابدی؛ رسول جلیلی مرندی

7

تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)

دوره 42، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 31-40
رسول جلیلی مرندی؛ عباس حسنی؛ حامد دولتی بانه؛ حسین عزیزی؛ رامین حاجی تقی لو

8

تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم انگور در شرایط تنش شوری

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 797-810
حسین عزیزی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ناصر عباسپور؛ حامد دولتی بانه

9

شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 581-594
محمد علی نجاتیان؛ حامد دولتی بانه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.