1.

ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-106
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد

2.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشتة آموزش زبان انگلیسی ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 316-329
مریم بیک محمدی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

3.

آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 353-374
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی

4.

بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 645-664
زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

5.

تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 471-496
فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

6.

تأثیر نوع فعالیت کلاسی بر مناظره های تعاملی فراگیران خودمختار زبان انگلیسی در محیط همزمان رایانه- متن محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400
علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ شیوا کیوان پناه؛ زینب السادات ناصری

7.

سهم گستردگی و عمق دانش واژگان در موفقیت خلاصه‌نویسی فراگیران زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 423-444
شیوا کیوان پناه؛ مهسا پروین

8.

مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-133
حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.