1.

آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 353-374
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی

2.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشتة آموزش زبان انگلیسی ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 316-329
مریم بیک محمدی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

3.

ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-106
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد

4.

بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 645-664
زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

5.

تأثیر راهبردهای آموزشی درونداد-محور و برونداد-محور بر استفاده از ساختارهای وارونه انگلیسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 165-187
شیوا کیوان پناه؛ سارا رفسنجانی نژاد

6.

تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 471-496
فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

7.

سهم گستردگی و عمق دانش واژگان در موفقیت خلاصه‌نویسی فراگیران زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 423-444
شیوا کیوان پناه؛ مهسا پروین

8.

مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 117-133
حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی

9.

نگرش زبان‌آموزان بزرگسال و نوجوان ایرانی نسبت به دریافت بازخورد شفاهی از معلم و همکلاسی‌ها

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 115-135
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سجاد سپهری نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب