1.

اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 529-548
زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی

2.

تأثیر بازی سایه بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-91
ملیحه رضایی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رخساره بادامی

3.

تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 397-414
رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

4.

تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت ورزشی در دختران سنین دانشگاهی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 699-716
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ الهام عابدی

5.

جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389
علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی

6.

روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 105-122
رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

7.

نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 81-101
مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب