1.

بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-408
نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

2.

بهره‌مندی دانشجویان از تصویرسازی پتلپ در انتقال دوطرفۀ مهارت شوت هندبال

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 239-254
نصیبه حاتمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

3.

تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظۀ فضایی و نقش پیش-گیرندۀ فعالیت بدنی بر آن در موش های صحرایی نر

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 327-345
نفیسه افشاری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ناصر نقدی؛ رسول حمایت طلب

4.

تأثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 263-279
لیلا قندهاری علویجه؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

5.

تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 39-57
مسعود ظهیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی آقاپور؛ نسترن مجدی نسب

6.

تأثیر خستگی پیرامونی و مرکزی بر خطای ادراک عمق

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-24
مریم خلجی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

7.

تأثیر سطوح انگیختگی در طول مراحل مختلف یادگیری بر اجرای تکلیف هماهنگی چشم – دست

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-40
مهدی رحیم زاده؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

8.

تأثیر سطوح مختلف فعالیت شناختی بر هماهنگی حرکتی درون‌فردی و بین‌فردی تکواندوکاران (پومسه)

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 327-348
اکبر بهلول؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی

9.

تأثیر قیود دفاعی بر رفتارهای نقطه یابی حرکتی هندبالیست های نخبه

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-35
محمدعلی اسماعیل زاده؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد

10.

تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 383-367
نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

11.

تأثیر موزیک تند و کند بر ادراک عمق دختران جوان ورزشکار در شرایط خستگی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-77
فرانک پورحسینی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

12.

تاثیر بازخورد همزمان بینایی (آینه) بر تعادل ایستای دختران 7 تا 13ساله

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 423-435
الهام لشنی؛ شهزاد طهماسبی

13.

تاثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 99-116
شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی؛ ناصر نقدی

14.

تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 111-127
شهزاد طهماسبی؛ صنم بیگم قدس میرحیدری

15.

تصویرسازی پتلپ دقت و سرعت پاس بسکتبال را بهبود می‌بخشد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 117-131
نگین نظری فر؛ شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی

16.

ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال با سطوح مختلف مهارتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-33
فرانک پورحسینی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

17.

نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 645-660
شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب