1.

ارائه چارچوب مفهومی تبیین تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان‌های اقتصادی دولتی ایران با الهام از هستی‌شناسی رئالیسم انتقادی

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 4-28
سعیدرضا مقدم فر؛ سیدمحمد مقیمی؛ فرهاد رهبر؛ حمید رضا یزدانی

2.

ارائه مدلی از پیشایندها و پسایندهای توسعه منابع انسانی ملی با رویکرد فرامطالعه

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 439-471
اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی رضاییان؛ حمید رضا یزدانی؛ داود افروز

3.

بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 354-384
محمد ابویی اردکان؛ نغمه عبادی؛ سیدمحمد مقیمی؛ حمید رضا یزدانی

4.

بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 3، 1388
اسداله کردنائیج؛ سیدمحمد مقیمی؛ سوسن قناتی؛ حمید رضا یزدانی

5.

تجربه‌های مؤثر در توسعه تفکر استراتژیک مدیران: رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 666-695
محمد ابویی اردکان؛ فرشته محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ علی حیدری

6.

تحلیل مقایسه‌ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری‌اطلاعات

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 65-88
علی‌اصغر پورعزت؛ ندا احسانی‌مقدم؛ حمیدرضا یزدانی؛ کوکب فائز

7.

تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 563-582
بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی

8.

فراترکیب اقدا‌م‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد ذینفعان برون‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402
مریم خلعتبری معظم؛ حمید رضا یزدانی؛ ناصر عسگری

9.

فهم پاسخ‏گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه‎های بین‎سازمانی (مطالعه موردی: شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان زنجان)

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 99-122
اعظم میرزمانی؛ محمدحسین رحمتی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد مرادی

10.

مدیریت تصویرسازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک‎های مدیریت تصویرسازی رو به بالا بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 2، شماره 5، مهر 1389
عباس عباس‌پور؛ امیرناصر سجادی نسب؛ تورج کریمی؛ حمید رضا یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب