1.

بررسی تطابق اصطلاحات زبان، گویش و لهجه در زبانهای فارسی و روسی ونمونه هایی از نزدیکی زبان روسی با گویشها و لهجه های فارسی.

صفحه 470-483
محسن ابوئی مهریزی؛ علی مداینی اول؛ علیرضا ولی پور

2.

رابطه دانش واژگان زبان آموزان ایرانی و تماس خارج از کلاس آنان با محتوای خوانداری، شنیداری، و صوتی‌تصویری انگلیسی

صفحه 484-497
داود برزآبادی فراهانی؛ مسعود اهرابی

3.

بررسی خود احتمالی دانشجو معلمان زبان انگلیسی در بافت تربیت معلم ایران

صفحه 498-511
مهری جلالی؛ مجتبی مقصودی؛ علی اکبر خمیجانی فراهانی

4.

کتاب های درسی جدید زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول: آیا نیازهای دانش آموزان دیده شده است؟

صفحه 512-525
شمیمه حجت پناه؛ سید رضا دشتستانی

5.

مقایسه ی نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها

صفحه 526-541
نسرین حدیدی؛ زهره سیفوری؛ حسن جهانبان اسفهلان

6.

یادگیری ویژگی های زمان آینده در زبان انگلیسی توسط تک زبانه های فارسی و دو زبانه های فارسی-کردی: یک مطالعه ی زایشی

صفحه 542-557
رضا خانی؛ سارا حقی

7.

مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی در سخنرانی‌های دانشگاهی

صفحه 558-573
فرزانه خدابنده؛ مینا رمضانی

8.

فراگیری ساختارهای برآیندی توسط فراگیران انگلیسی فارسی ‌‌زبان: تعامل نحو- معنا

صفحه 574-587
محمد جواد رضایی؛ زهرا فرجام

9.

مؤلفه‌ها و نیازهای سواد ارزیابی نگارش انگلیسیِ کلاس- محور: دیدگاه معلمان انگلیسیِ ضمن خدمت در ایران

صفحه 588-601
معصومه طیبی؛ محمود مرادی عباس ابادی

10.

بررسی تأثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی

صفحه 602-617
حجت عابدی؛ ابوالقاسم فاطمی جهرمی؛ محمدرضا عنانی سراب

11.

پایایی نمرات ترجمه‌های انسانی با استفاده از ابزارهای خودکار جانشین ارزیابی کیفیت ترجمه

صفحه 618-629
سمیه کرمی؛ داریوش نژادانصاری؛ اکبر حسابی

12.

ارتقاء نگارش پاراگراف زبان آموزان سطح متوسط انگلیسی از طریق تعامل مکالمه ای

صفحه 630-641
امیر مرزبان؛ نورا نوری

13.

طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه نگرش زبان آموزان نسبت به ترجمه ماشینی

صفحه 642-657
وحیدرضا میرزائیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب